Podsjetimo da smo zahvalu i dobre vijesti od vrijedne ekipe iz bolske Inicijative Božićni grad objavili nedugo nakon samog događanja te smo doznali da je Božićni grad 2019. uprihodio čak 85 000 kuna.

Zahvala i vijesti iz Božićnog grada 2019.

Osim prvih ideja i velikih zahvala svim sponzorima tada je najavljeno da će se o raspodjeli sredstava još razmisliti i naravno obavijestiti javnost pa to sada i detaljno donosimo.

Raspodjela sredstava Božićnog grada 2019. izgleda ovako:

10.000,00 kn  –  Fabiu Psenneru iz Bola za zdravstvene potrebe
10.000,00 kn   – nažalost sada pokojnom Jurju Nižetiću – Đuri iz Selca za   zdravstvene potrebe
10.000,00 kn  – Draganu Milosavljeviću iz Pučišća za zdravstvene potrebe
10.000,00 kn  – Mireli Trutanić iz Gornjeg Humca za zdravstvene potrebe
6.380,00 kn  – Bračkim pupoljcima
5.000,00 kn  –  Petru Radiću iz Bola za zdravstvene potrebe
5.000,00 kn  – Mireli Miljković iz Bola za zdravstvene potrebe
1.277,00 kn  – za zaštitne maske (200 kom) koje su se dijelile mještanima u doba pandemije COVID-19 na našem otoku

Uzevši u obzir situaciju u cijeloj zemlji Inicijativa je odlučila ove godinu ne ulagati u opremu,  a s ostatakom uprihođenog iznosa od 27.343,00 kn žele ponajprije pomoći potrebitima. Ako nešto novca ostane rado bi ga iskoristile za organizaciju Božićnog grada 2020. godine, budući je neizvjesna financijska potpora iz dosadašnjih izvora.

Još jednom hvala svima i čestitke organizatorima.