Ostaci signalizacije, Hotel Bijela kuća, Bol, 2019.