Tekst: Maja Bačić Dragojević / Josip Bačić

Sve su djelatnosti na ovaj ili onaj način pogođene trenutnom pandemijom, a pravovremene i valjane informacije za poduzetnike ili često nedostaju ili se izgube u moru drugih informacija koje ovih dana kruže medijima i društvenim mrežama.

Na ovaj način želimo pomoći onima koji su možda najviše pogođeni ovom krizom – privatnom sektoru – da štetu proizašlu iz pandemije barem umanje što je moguće više.

Stoga u nastavku donosimo savjete i upute – korisne i provjerene – na jednom mjestu!

 

Potpora za očuvanje radnih mjesta:

TRAJANJE MJERE | Od 1. 3. 2020.  + izmijenjeni uvjeti od 26. 3., traje za iduća tri mjeseca s mogućnošću produženja.

VISINA SUBVENCIJE | do 1.625,00 kuna (za radnike na pola radnog vremena), do 3.250,00 kuna (za radnike na punom radnom vremenu) po radniku

NA KOGA SE ODNOSI (POSLODAVCI)

+ Poslodavci koji su zatvoreni odlukom civilnog stožera

+ Drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti (prihvatljiv je pad prihoda veći od 20%).

NA KOGA SE ODNOSI (Radnici zaposleni do 29. 2. 2020. ) |

Uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., kod kojih je zaposleno do 10 radnika.

Uključeni su i svi korisnici potpora za samozapošljavanje (vlasnici i zaposlenici)

 

NAČIN PRIJAVE

Zahtjev se predaje on-line na ovom linku: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

Ili na e-mail:  [email protected]

Za prijavu su potrebni dokumenti na ovom linku: https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta/

ROK ZA ODGOVOR NA ZAHTJEV | 10 dana od zaprimanja (trenutni prosjek je od 3 do 4 radna dana)

ISPLATA SREDSTAVA | Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. Ako je račun u blokadi sredstva neće moći biti isplaćena.

 

Odgoda poreznih obveza:

TRAJANJE MJERE | Porezna uprava donosi odluku o odgodi plaćanja na rok od 3 mjeseca, od dana dospijeća svake pojedine porezne obveze (npr. dospijeće plaćanja PDV-a je 30. 4. – odlukom je novi rok dospijeća 30. 7.)

Napomena – ako se kriza produlji na temelju novog zahtjeva može se tražiti odgoda za dodatna 3 mjeseca. Na odgođene porezne obveze ne obračunava se kamata.

 

NA KOGA SE ODNOSI (Trgovačka društva, obrtnici i dr.) |

– Poduzetnike koji u mjesecu prije podnošenja zahtjeva imaju pad prihoda/primitaka od najmanje 20%

– Koji nisu u mogućnosti platiti dospjele porezne obveze uz uvjet da na dan podnošenja nemaju porezni dug veći od 200kn

– Obveznici PDV-a koji u prethodnoj godini nisu ostvarili vrijednost isporuka veći od 7 500 000 kn (bez PDV-a)

 

ŠTO OBUHVAĆA

– Sve poreze (dobit, dohodak, PDV i sl.)

– Doprinose, pristojbe i drugi javni prihodi iz nadležnosti porezne uprave

 

NAČIN PRIJAVE |

Zahtjev možete poslati putem sustava E-porezna ili putem web forme Pišite nam: https://www.porezna-uprava.hr/kontakti/Stranice/Pi%C5%A1ite-nam.aspx

– birajući temu:  ePorezna – JPPU

–  podtemu:  Zahtjev za odgodom plaćanja

pri čemu je moguće popuniti i priložiti obrazac.

 

Zajam za obrtna sredstva (sredstva rada) HAMAG

NA KOGA SE ODNOSI

– Mali poduzetnici

VISINA ZAJMA

– Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR Kamatna stopa 1,0%

S počekom do 12 mjeseci ako je rok otplate minimalno 2 godine.

Maksimalan rok otplate je do 3 godine uključujući poček.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

Zadužnica te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.

 

DODATNE PREPORUKE

Oslobođenje plaćanja pristojbe HRT-a

Zahtjev možete poslati e-mailom na adresu: [email protected] nakon čega povratno stiže e-mail s formularima za odjavu koje popunite i pošaljete e-mailom nazad.

Napomena: odjava obveze se primjenjuje od 01.04.2020, naknade nema, a HRT izvršava aktivaciju promjenom okolnosti tj. postojećih mjera civilne zaštite.

A1 Licence za fiskalne blagajne

Prijavom u aplikaciju FreshAP na vašim fiskalnim blagajnama možete staviti licence u mirovanje te ih aktivirati početkom rada.

HT d.d. (Hrvatski Telekom) te ostali davatelji fiksnih usluga

Informacije za zahtjev za privremenim isključenjem možete dobiti kod korisničke podrške.

NAPOMENA: Po cjeniku se plaća naknada za ponovno uključenje, međutim postoji mogućnost slanja zamolbe za otpis s obzirom na izvanrednu situaciju.

 

OSLOBOĐENJE OD OBVEZA

Hrvatska Obrtnička Komora

II. tromjesečje 2020. godine (razdoblje travanj – lipanj 2020.) otpisuje se zaduženje obveznog komorskog doprinosa za sve članove Hrvatske obrtničke komore.

U slučaju trajanja pandemije koronavirusa dulje od 3 mjeseca HOK će produžiti trajanje odluke o oslobađanju komorskog doprinosa.

Hvatska Gospodarska Komora

Privremeno ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti koje su zatvorene odlukom Stožera civilne zaštite. Odluka se primjenjuje od 1. ožujka 2020. godine i vrijedi do 31. svibnja 2020. godine.

 

ZAMP

Korisnici: ugostiteljski objekti, hoteli, teretane, uslužne djelatnosti i slični korisnici

Za mjesec ožujak ostvarit će solidarne pogodnosti.

Za razdoblje od 15.3.* nadalje, u kojem navedeni korisnici u Hrvatskoj ne posluju i ne koriste glazbena djela, nema zaduženja niti obveze plaćanja naknade za glazbenu licencu. Za prvih 14 dana ožujka, u kojima su ugostiteljski i drugi objekti (hoteli, obrti, teretane, saloni itd.) u zemlji radili otežano, za licencu gore navedenim korisnicima odobrava se popust od 50%