Tekst: Maja Bačić Dragojević / Josip Bačić

Premijer Vlade  je poduzetnicima RH predstavio novi paket mjera za pomoć gospodarstvu. Mjere koje su usmjerene na poduzetnike za koje možemo reći da su podijeljene u dvije grupe, od kojih jednu grupu čine poduzetnici čiji je pad prihoda između 20% i 50%, te one koje će imati pad prihoda veći od 50%. Za poduzetnike koji imaju pad prihoda manji od 20% smatra se da trenutna situacija neće imati značajan utjecaj na njihovo poslovanje. U nastavku donosimo pregled najvažnijih mjera koje su usvojene i koje su stupile na snagu.

Mjera za zaposlenike

Iznos potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000,00 kn u travnju i svibnju 2020. godine, dok će isplata potpora za mjesec ožujak ići u iznosu od 3.250,00 kn.

Svi poduzetnici kojima bude odobrena potpora za očuvanje radnih mjesta za ožujak ili im je potpora već odobrena od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, postoji mogućnost da će biti retroaktivno oslobođeni plaćanja doprinosa odnosno država će preuzeti na sebe obvezu plaćanja.

Novim paketom mjera država odmah preuzima na sebe trošak plaćanja doprinosa za sve poduzetnike koji će potporu koristiti za travanj i svibanj.

Mjera za odgodu i otpis poreza i doprinosa

U cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja (poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa) koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020. godine imaju svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, odnosno ako im je rad onemogućen ili znatno otežan.

Oslobođenje obveza plaćanja poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa imaju:

  • poduzetnici čiji je prihod manji od 7,5 milijuna kn (93% poduzeća RH)
  • čiji se prihod smanjio više od 50%.

Odgoda plaćanja i naknadno obročno otplata obveze poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa  u 24 mjeseca bez zaračunavanja kamata imaju:

  • poduzetnici čiji je prihod manji od 7,5 milijuna kn (93% poduzeća RH)
  • koji će imati pad prihoda između 20% i 50% .

Poduzetnici koji će trebati platiti sve obveze poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa su:

  • poduzetnici čiji je prihod manji od 7,5 milijuna kn
  • koji će imati pad prihoda manji od 20%.

Poduzetnici koji će biti  djelomično u %  oslobođeni plaćanja poreznih obveza (poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa) su:

  • tvrtke koje ostvaruju više od 7,5 milijuna kn  prihoda godišnje (7% poduzeća RH)
  • oslobođenje sukladno padu prihoda, odnosno, postotak oslobođenja obveze plaćanja poreza i doprinosa jednak je postotku pada prihoda.

Mjera za odgodu poreza na dodanu vrijednost

Plaćanje obveze poreza na dodanu vrijednost proširuje se i na poduzetnike s prihodom većim od 7.5 milijuna kn. Svi poduzetnici će PDV plaćati tek po naplati izdanih računa, odnosno naplaćenoj realizaciji, dok će PDV za neplaćene račune ići u odgodu. Proširenje će se uvesti i na  odgođeno plaćanje PDV-a  pri uvozu i to na svu robu te na donacije za opremu.

Odgoda predaje financijskih i poreznih izvještaja

Među mjerama iz travanjskog paketa je i produljenje roka za predaju financijskih izvještaja za 2019. godinu, s 30. travnja na 30. lipnja. Poduzetnici se također oslobađaju od plaćanja naknade FINA-i za objavu financijskih izvještaja.Također usvojen je Pravilnik po kojem se Prijava poreza na dobit podnosi poreznoj upravi najkasnije do 30.lipnja tekuće godine.

Što s sezonskim obrtima?

Većina turističkog gospodarstva na otocima se zasniva na sezonskim obrtima, međutim izgleda da oni još nisu došli na red u Hrvatskom Saboru. Hrvatska obrtnička komora podnijela je prijedlog za dopune mjere „Stalni sezonac“  na način da se sezonske obrtnike uključi u financiranje navedene mjere.

Poslodavcu se isplaćuje 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a u narednom razdoblju koje može trajati najduže 3 mjeseca, 50% produženog osiguranja. Zaposleniku se isplaćuje novčana pomoć za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

Odgoda plaćanja paušalnog poreza na dohodak

Obveznici paušalog poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, budući da godišnji paušalni porez i prirez porezu plaćaju tromjesečno, mogu od nadležne porezne uprave zatražiti odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti. Upute za slanje zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak (ažurirano 6.4.2020.):

Napomena: Zahtjev koji se šalje putem online obrasca bit će prihvaćen i bez potpisa.

  • Upute Porezne uprave za slanje zahtjeva za odgodu plaćanja paušalnog poreza na dohodak možete pronaći OVDJE
  • Zahtjev za odgodu plaćanja uslijed posebnih okolnosti možete pronaći OVDJE

Napomena: obveznici su u mogućnosti tražiti odgodu za period od II. Kvartala 2020. godine.