Za vrijeme radova na spajanju nove zgrade na sustav kanalizacije, došlo je do oštećenja glavne cijevi koja napaja vodom hotelsko naselje, ispod bazena za vodu na Velom Poju.

Čeka se intervencija bračkog Vodovoda da se zatvori voda i sanira cijev.

Nažalost, voda će teći dok ne stigne ekipa iz Vodovoda jer u Bolu nitko nema ključ kojim bi se pristupilo ventilima.