Tekst: BOLinfo / Cimerfraj / Roni Marinković

Najnovije informacije pročitajte na dnu članka

Iako je većina iznajmljivača već podmirila svoju obvezu plaćanja članarine u turističkim zajednicama za 2020., mnogima je ostala i obveza prijave obračuna nadležnim poreznim upravama. Prema aktualnom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), prijava je obvezna do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Čl.13 st.4: Osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici, posebni Obrazac TZ-a čiji oblik i sadržaj ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

Iz Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19)

Obračun se prijavljuje nadležnoj poreznoj upravi na obrascu TZ 2 koji se može preuzeti u našoj Download zoni i isprintati.

Podsjećamo, prema novom zakonu, članarina se plaća u paušalnom iznosu i to 45,00 kn za stalni, a pola od tog iznosa za pomoćni krevet. Iznimno, zbog pandemije su iznajmljivači oslobođeni plaćanja paušala članarine TZ za pomoćne krevete u 2020. godini, a iznos za osnovice stalne ležajeve je umanjen za 50%. 

Obrazac za 2020. popunjavamo tako da za stalne krevete je iznos 22,50 kn po krevetu, dok za pomoćne krevete je 0 kn!

Iako se članarina TZ više ne obračunava po ostvarenom prometu, i dalje smo obvezni upisati ukupne primitke iz prethodne godine zabilježene u Evidenciji prometa (obrazac EP). Dostava obrasca se obavlja fizički, e-mailom ili putem sustava e-Porezna.


E sad, zašto bi bilo jednostavno kad može biti komplicirano. Iako je u aktualnom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (52/19, 144/20) jasno navedeno kako “Osoba iz članka 11. stavka 1. (a to smo mi fizičke osobe iznajmljivači) ovoga Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici”, u obavijesti koju je 5. siječnja 2020. izdala Porezna uprava Uputa za popunjavanje obrasca TZ, stoji: “Obrazac TZ 2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.” Međutim, Zakon je jasan – bilo bi lijepo kada bi i upute PU ubuduće spretnije komunicirale propisane obveze.

Ovako izgleda obavijest TZ kroz eVisitor portal:

Dostava obračuna turističke članarine - TZ 2 obrazac za 2020. godinu do 15. siječnja 2021.

Ukoliko pokušate predati zahtjev putem servisa ePorezna, to nažalost neće biti moguće jer tamo nije moguće predati obrazac za 2020. godinu i iznos nemože biti umanjen za 50%, kao što vidite ovdje:

Dostava obračuna turističke članarine - TZ 2 obrazac za 2020. godinu do 15. siječnja 2021.

Dakle, preostaje da isprintate zahtjev, popunite ga i pošaljete mailom ili preporučeno poštom na poreznu upravu.

Građani su dobili razna mišljenja od različitih poreznih ispostava ureda TZ koja se kose sa slovom zakona. U zakonu jasno piše da se obrazac predaje za prethodnu godinu do 15.1. tekuće godine! Ukoliko ćemo poštivati zakon, TZ2 obrazac koji trebaju predati iznajmljivači se popunjava za razdoblje 1.1-31.12.2020, iznosom 22,50 kn po osnovnom krevetu i 0 kn po pomoćnom ležaju.

Ovo je naše mišljenje, te nije nužno da će tako i pojedini djelatnici porezne uprave protumačiti bez obzira koliko to jasno ili nejasno pisalo u zakonu.

NOVO 15:01:

TZO Bol nam je poslao ovaj link na kojem navode:

Obrazac TZ 2
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju Poreznoj upravi posebni obrazac. Obrazac TZ 2 za 2020. godinu podnosi se nadležnom uredu Porezne uprave do 15. siječnja 2021. godine.

Na stranici porezne uprave se navodi:

Obrazac TZ2 koji se predaje do 15. siječnja 2021. godine odnosi se na razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Česta pitanja na stranici Ministarstva turizma imaju informaciju koja očigledno nije usklađena sa novim zakonom a možete je pročitati ovdje: 180702_QA_clanarine.pdf (gov.hr)

Obrazac TZ podnose
nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to najkasnije do
kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun, dok obveznici plaćanja članarine,
pravne osobe, Obrazac TZ podnose ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema sjedištu te pravne
osobe zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do 30. travnja iduće godine nakon godine za koju se
sastavlja konačni obračun.

U obavijestima u eVisitor sustava stoji obavijest ‘Informativni obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za 2020.’:

ObavijestiTuristička zajednica općine – Bol
IBAN: HR6610010051702727155
Model i poziv na broj: HR67 49544078830
Ukupan iznos: xxx.00 kn

Rata 31.7.: xx.00 kn
Rata 31.8.: xx.00 kn
Rata 30.9.: xx.00 kn

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine
Od 2020. godine na snazi je novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta/smještajnih jedinica u 2019. godini.
Maksimalni broj kreveta/smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. godine te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta/smještajnih jedinica.
Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2019. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.
Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIBu) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.
Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.
Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

Za sva dodatna pitanja obratite se svojoj lokanoj turističkoj zajednici.

Nakon svih informacija i detaljnog istraživanja, možda trebamo poslati poštom popunjeni obrazac za 2020. i preko sustava ePorezna za 2021. godinu??? Bilo bi zgodno da sve institucije imaju jednak stav u svojim zahtjevima i tumačenjima zakona.

NOVO u 15:16 i 16:12

Nakon upita Ministarstvu turizma i sporta, nazvali su nas telefonom i rečeno nam je da iako u zakonu stoji kao što smo već naveli da se obrazac predaje za prethodnu godinu, da su oni (MINT) u dogovoru sa Poreznom upravom usuglasili i dali uputu da se TZ2 obrazac predaje za tekuću godinu! Obavijest o tome će biti objavljena danas i na službenim stranicama ministarstva i kada bude, dodati ćemo link na tu obavijest.

Zaključak donesite sami, evo što sam ja kao privatni iznajmljivač zaključio nakon cjelodnevnog čitanja i razgovora sa djelatnicom Ministarstva turizma i sporta.

  • Popuniti i predati TZ2 obrazac za 2021. godinu putem sustava ePorezna. Unosimo cijenu 45 kn po osnovnom ležaju i 22,50 kn po pomoćnom ležaju. Prihod unosimo ostvaren u 2020. godini.
  • Prema obavijesti iz sustava eVisitor, ukoliko niste do sada, platiti članarinu za 2020. godinu.
  • Ne slati obrazac za 2020. godinu.
  • Pomoliti se da je to u redu 🙂

Danas objavljena uputa od strane Ministarstva turizma i sporta: 210113_obr_tz_clanarine.pdf (gov.hr)