Odlična vijest stiže nam iz DVD-a Bol.

4. travnja 2019. potpisan je ugovor o isporuci vozila za gašenje šumskih požara i požara otvorenog prostora kapaciteta 3700 litara vode između DVD-a Bol (kao Naručitelja) i Hidraulike Kurelja D.o.o (kao Isporučitelja), a koji je izabran kao najpovoljnija opcija na otvorenom postupku javne nabave  ukupne vrijednosti 1.559.500,00 Kn (s PDV-om).

Predmet ugovora je nabavka dugoočekivanog novog vatrogasnog vozila za  potrebe DVD-a Bol, a radi se o šasiji MAN TGM 13 – 290 s ugrađenom vatrogasnom pumpom Magirus Mph 230. Rok  isporuke je 8 mjeseci, a počinje  od dana potpisivanja ovog ugovora.

Bolski vatrogasci ovim putem  zahvaljuju Općini Bol koja je na sebe preuzela financiranje ovog vozila.

 

DVD Bol ugovor novo vozilo