Tekst: Katarina Marić Banje | Izvor: Slobodna Dalmacija

Nastavlja se bitka za jednu od najljepših plaža na svijetu

Presudom Upravnog suda u Splitu poništeno je rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim je poništena odluka o dodjeli koncesije za Zlatni rat u Bolu na Braču zagrebačkoj tvrtki SPORT B d.o.o. i obustavljen daljnji postupak dodjele koncesije.
Sporno rješenje doneseno je u travnju prošle godine, tjedan dana nakon dodjele koncesije za popularnu plažu koja je izazvala otpor javnosti. Upravni sud je rješenje proglasio ništavnim i naložio ministarstvu da ponovno provede postupak.

Spor oko koncesije za Zlatni na Upravnom sudu u Splitu pokrenut je po tužbama koje su podnijeli SPORT B d.o.o. iz Zagreba i Kamen sreće d.o.o. iz Bola.

Zagrebačka tvrtka je 18. travnja 2017. godine odlukom Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije dobila koncesiju za poznatu plažu da bi je 24. travnja izgubila rješenjem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Od Upravnog suda zatražili su poništenje rješenja ministarstva i potvrdu odluke o dodjeli koncesije.

Spojeni spisi

S druge strane bolska tvrtka, koja je također dostavila ponudu za koncesiju, ali nije izabrana, tražila je poništenje rješenja ministarstva u onom dijelu u kojem je obustavljen postupak dodjele. Slijedom toga predlaže sudu da donese odluku kojom koncesiju za sljedećih 15 godina dodjeljuje njima.

Rješenjem Silvija Čovića, predsjednika i glasnogovornika Upravnog suda u Splitu te ujedno i suca koji vodi postupak, oba spisa spojena su u jedan.
Prošlog tjedna je objavljena presuda kojom je u cijelosti prihvatio zahtjev zagrebačke tvrtke o poništenju rješenja ministarstva te djelomično zahtjev tvrtke iz Bola, tj. onaj dio koji je jednak zahtjevu SPORT B d.o.o.-a za poništenjem.

Nije prihvaćen dio zahtjeva bolske tvrtke kojim je zatraženo da se njima dodjeli koncesija. Umjesto toga Upravi sud je odlučio da Ministarstva mora, prometa i infrastrukture treba ponovno provesti postupak.

Jedan od elemenata koji je utjecao na odluku da se rješenje ministarstva poništi je činjenica da je doneseno u tijeku trajanja roka za žalbu na odluku o dodjeli koncesije.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je poništilo odluku o dodjeli koncesije i obustavilo postupak dodjele nakon upravnog nadzora Stručnog povjerenstva.
Povjerenstvo je, naime, utvrdilo kako je Županijska skupština dodijelila koncesiju bez prethodne suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, što propisuje Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Stoga su poništili odluku šest dana nakon donošenja.

Ispravnom procedurom ministarstvo je trebalo pričekati istek žalbenog roka od 15 dana, pravovaljanost odluke o dodjeli koncesije te je tek onda osporavati.
Odlukom Županijske skupštine, nakon burnih događanja zbog odabira zagrebačke tvrtke, ovlast za davanje koncesije prebačena je na Općinu Bol koja je morala započeti postupak do kraja lipnja ove godine.

Do konačne odluke tko će dobiti pravo na upravljanje Zlatnim ratom, njime i dalje gospodari općinsko komunalno poduzeće Grabov rat. Poduzeće se također natjecalo prošle godine za koncesiju, ali nije prošlo.

Izvor: Slobodna Dalmacija