Tekst: D.G. | Izvor: Morski.hr

Na središnjem državnom portalu e-Savjetovanja otvorena javna savjetovanja o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i o Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Trenutno važećim Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, uređuje se sustav javnog linijskog pomorskog prijevoza kojim se osigurava redovita pomorska povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, s primjerenim brojem redovnih linija u oba pravca, radi ostvarivanja općeg gospodarskog interesa koji se ogleda u poticanju demografskog i održivog gospodarskog razvoja otoka te unaprjeđenja uvjeta života i rada ljudi na otocima.

Zakon je od svoga stupanja na snagu 2006. godine, mijenjan i nadopunjavan šest puta iz razloga usklađenja s propisima Europske unije o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), pravima putnika prilikom putovanja morem i unutarnjim plovnim putovima, odlukama i priopćenjima Europske komisije u svezi državnih potpora koje se dodjeljuju brodarima za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa te proširenjem povlaštenih kategorija putnika koji ostvaruju pravo na besplatni i povlašteni prijevoz.

U međuvremenu su 2017. godine stupili na snagu Zakon o javnoj nabavi te Zakon o koncesijama, koji je mijenjan i nadopunjavan 2020. godine, a s obzirom na to da se radi o krovnim zakonima kojima se uređuju postupci javne nabave te davanje koncesija, koji se primjenjuju i prilikom javnog nadmetanja za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog interesa, odnosno davanja koncesija za obavljanje javnog prijevoza na linijama bez obveze javne usluge, potrebno je novim Zakonom uskladiti posebnosti javnog linijskog prijevoza s tim krovnim zakonima.

Što zakonodavac treba mijenjati?

Dosadašnja provedba važećeg Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ukazala je na određene nedostatke u provedbi i potrebu za dodatnom razradom odredbi o povlaštenom prijevozu. U posljednje vrijeme, uočen je veliki broj zloupotrebe korištenja otočne iskaznice kod određenog broja korisnika iste, a s obzirom da se uskoro uvodi i Iskaznica za osobe s invaliditetom, novim Zakonom poboljšati će se odredbe vezane za zloupotreba istih, također odredbe vezane za djelatnost rada Agencije za obalni linijski pomorski promet u djelu koji se odnosi na uvjete koncesioniranja linija, kao i kvalitetnije korištenje i nadzor informatičkog sustava javnog prijevoza (SEOP sustav). Zakon će se uskladiti sa Zakonom o koncesijama i novim pravilima o dodjeli državnih potpora.

U važećem Zakonu ne uređuje se pitanje evidentiranja putnika i vozila prilikom ukrcaja na brod, niti određuje centralno mjesto prikupljanja takvih podataka, koji se kasnije mogu koristiti radi planiranja i organizacije javnog linijskog prijevoza u Republici Hrvatskoj, ali i drugim sektorima, posebice sektoru turizma. Sadašnji statistički podaci temelje se na podacima brodara o broju prodanih putnih karata, a ne na sustavnoj evidenciji putnika prilikom ukrcaja na brod.

Evidentiranje putnika prilikom ukrcaja na brod od posebne je važnosti za statističko praćenje broja prevezenih putnika iz kategorija putnika koji ostvaruju pravo na besplatni ili povlašteni prijevoz, radi upravljanja troškovima koji za njih podmiruje država iz svog proračuna.

Iz Ministarstva kažu da su interna analiza provedbe postojećih zakonskih odredbi kao i konzultacije sa zainteresiranim skupinama pokazale nedostatke unutar postojećeg zakonodavnog okvira te je odlučeno, u svrhu boljeg i jednostavnijeg obavljanja djelatnosti te stvaranja boljih preduvjeta za učinkovitije obavljanje djelatnosti javnog obalnog pomorskog prometa, donijeti novi Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Povećanje mobilnosti osoba s invaliditetom

Izradom ovoga Zakona želi se postići povećanje mobilnosti osoba s invaliditetom, budući da isti kao korisnici usluga javnom obalnog pomorskog prijevoza imaju status povlaštenih korisnika, bolje će se urediti odredbe vezane za djelatnost rada Agencije za obalni linijski pomorski promet posebice u djelu koji se odnosi na koncesioniranje državnih linija, kao i kvalitetnije korištenje i nadzor  informatičkog sustava javnog prijevoza (SEOP sustav), čime će se pojednostavniti trenutne administrativne procedure te stvoriti bolji preduvjeti za učinkovitije obavljanje djelatnosti.

Također će se zakonskim odredbama omogućiti bolje ostvarivanje kontrole nad korištenjem prava povlaštenog prijevoza (kontrola karata od strane Agencije), te mogućnost smanjenja zloupotrebe otočnih iskaznica i Iskaznica za osobe sa invaliditetom. Ovim prijedlogom Zakona izvršiti će se i usklađivanje sa Zakonom o koncesijama kao i novim pravilima o dodjeli državnih potpora.

Zašto je skraćen postupak javnog savjetovanja?

Postupak javnog savjetovanja traje samo do 31. listopada ove godine, a u Obrazloženju skraćenog postupka javnog savjetovanja kažu da je razlog potreba poštivanja rokova upućivanja predmetnog Nacrta prijedloga zakona u proceduru donošenja, a koji je uvjetovan Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. te o kojima ovisi povlačenje financijskih sredstava iz EU fondova.