Počevši od 13. siječnja 2018., svaku subotu osim praznika polazit će katamaran iz Splita za Bol i Jelsu u 23.00 sata.

Prva noćna vožnja kreće 13.1. s polaskom iz Splita u 23.00, zato jer je je prethodna subota 6.1., praznik i tada se plovi kao nedjeljom iz Splita u 16:00.