POZIV

Pozivamo sve bolske branitelje, sve članove Vodova Narodne zaštite i sve članove Kriznog stožera na Osnivačku skupštinu hrvatskih branitelja Općine Bol koja će se održati u dvorani (kartašnica) „Dva ferala“ u četvrtak 07.12.2017. u 20h.
Za Inicijativni odbor,

Pero Nevistić