Agencija za obalni linijski pomorski prijevoz kao izdavatelj otočnih iskaznica za pomorski prijevoz putnika i vozila, zajedno sa operatorom sustava SEOP Agencijom za komercijalnu djelatnost d.o.o. provodi periodičke provjere podataka korisnika povlaštenog prijevoza.

Periodičke provjere podataka vrše se u službenim Registrima MUP-a, HZMO-a, MZOS-a iz kojih su podaci korisnika povučeni na otočne iskaznice prilikom provjere prava korisnika i prilikom izrade otočnih iskaznica za putnike i vozila.

Obavještavamo sve korisnike povlaštenog prijevoza da svaka promjena osobnih podataka (promjena mjesta prebivališta, imena, prezimena, a radi kojih korisnik mijenja osobnu iskaznicu), odnosno podataka o vozilu (tehnički podaci o vozilu, registarske oznake vozila ili osobni podaci o vlasniku/korisniku vozila) iziskuju promjenu otočne iskaznice za povlašteni prijevoz.

Izvršenim periodičkim provjerama sve iskaznice čiji podaci korisnika više ne odgovaraju podacima na otočnoj iskaznici biti će automatski deaktivirane jer su podaci korisnika promijenjeni. Korisnici neće moći ostvarivati pravo na povlašteni prijevoz sa takvom iskaznicom već moraju ishodovati nove iskaznice na kojima će se nalaziti ažurirani i točni podaci.
Periodičke provjere vrše se nekoliko puta godišnje za sve kategorije korisnika povlaštenog prijevoza, a kako bi se osiguralo da isključivo korisnici kojima pripada pravo na povlašteni prijevoz isto i koriste.

Ovim putem pozivamo sve korisnike da čim prije ažuriraju svoje podatke, odnosno predaju zahtjeve za nove otočne iskaznice ukoliko su njihovi podaci promijenjeni u nekom od Registara kako ne bi ostali bez mogućnosti korištenja prava na povlašteni prijevoz.