Sve zainteresirane za novinarsku suradnju ili bilo koji drugi doprinos radu portala BOLinfo.hr pozivamo da se jave na mail uredništva ili putem kontakt formulara.

Portal je osnovan prije godinu dana s ciljem praćenja događanja i vijesti iz Bola, o Bolu, za Bol, a time i svih važnih tema za mještane Bola i ljude  koji su s Bolom povezani svojim porijeklom ili naklonošću.

Ovom prilikom pozivamo sve potencijalne suradnike koji bi svojim idejama i pisanjem, ali i slanjem fotografija, vijesti i informacija, doprinijeli rastu portala, a posebno u temama vezanim za komunalne poslove, pomorstvo, promet, graditeljstvo, rad lokalne samouprave i turizam.

Nakon godinu dana rada portala, uz veliko nastojanje i angažman sadašnjih članova redakcije i suradnika, pokazalo se da ipak postoji još puno prostora za dobre i objektivne tekstove o temama koje smo spomenuli, pa i o onima koje nismo.

Kako portal još uvijek nije profitno postavljen te nema izgrađenu mrežu oglašavanja, za sada bi suradnja bila volonterske prirode, bez naknade ili honorara, kako i sami već godinu dana radimo, ali nije isključeno da suradnja u budućnosti  bude honorirana.