U ulici Hrvatskih Domobrana (ispred broja 69, ispred Zgrade Jekić), propao je poklopac / šahta telefonskih instalacija. Djelatnici Grabovog rata su postavili oznake upozorenja pa pripazite i prilagodite brzinu jer je cesta sužena samo na jednu traku.

Obaviješteni su i nadležni, odnosno Hrvatske telekomunikacije, pa se nadamo da će se oštećenje sanirati u što kraćem roku.

Vozači oprez!