CENTAR ZA KULTURU

OPĆINE BOL

Na temelju članka 16.  Statuta ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 2/2007), na temelju članka 6. točke 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 14/2014),  ravnateljica Centra za kulturu dana 19. ožujka 2019. godine objavljuje

O G L A S

za prijam u službu

ČISTAČ, POMOĆNI DJELATNIK – jedan izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme

OPIS POSLOVA:

  • Čišćenje prostora Doma kulture i teatrina Dva ferala,
  • čišćenje kina za potrebe Centra za kulturu,
  • čišćenje općinskog stana u naselju Blato za potrebe Centra za kulturu,
  • čišćenje kuće Romac,
  • čišćenje drugih javnih prostora po nalogu ravnatelja,
  • obavljanje drugih pomoćnih poslova po nalogu ravnatelja za potrebe Centra za kulturu.

UVJETI:

– niža stručna sprema ili osnovna škola

Uz pisanu prijavu treba obvezno priložiti:

  • Životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • presliku Domovnice
  • presliku Radne knjižice

Pisane ponude se podnose na adresu: Centar za kulturu Općine Bol, Frane Radića 18, Bol, u roku od 15 dana od objave Oglasa .

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ravnatelj Centra za kulturu pridržava pravo poništenja Oglasa.

Obavijest o ishodu Oglasa bit će dostavljen natjecateljima u zakonskom roku.

RAVNATELJICA:Ivana Bošković Ivičić