Izvor: LAG Brač

LAG Brač objavio je natječaj za posao: STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U UREDU LAG-A BRAČ

Radno mjesto:

STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U UREDU LAG-A BRAČ

Mjesto rada: Supetar, Otok Brač, SDŽ županija
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 04.06.2020.
Natječaj vrijedi do: 12.06.2020.
Razina obrazovanja: VSS
Radno iskustvo: poželjno radno iskustvo

Ostale informacije:

Podaci vezano uz oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto STRUČNI SURADNIK/CA U UREDU LAG-A BRAČ (1 IZVRŠITELJ/ICA) – probni rad od dva mjeseca.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Administrativni i uredski poslovi
 • Evidencija i priprema troškova zahtjeva za isplatu
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu Voditelja LAG-a
 • Aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač 2014.-2020. (animacija, natječaji, edukacije i itd.)

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • uspostava i održavanje kontakata s članovima Udruge na području otoka Brača, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o održivom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike održivog razvoja među stanovništvom na području otoka Brača, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Brača,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva, evidencija troškova
 • upoznavanje javnosti otoka Brača s radom Udruge,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge.

STRUČNI UVJETI:

 • VSS
 • Poznavanje rada na računalu
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Poznavanje Zakona o udrugama
 • Poznavanje računovodstva
 • Poznavanje rada MS Office paketa i Google alata
 • Proaktivnost i samoinicijativnost
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Razvijene analitičke sposobnosti
 • Temeljitost i upornost u radu
 • Rad u timu
 • Dobro podnošenje stresnih situacija
 • Vozačka dozvola B kategorije

POSEBNI UVJETI:

 • Završen diplomski sveučilišni studij; društveno humanistički smjer
 • Visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustva
 • Poželjno poznavanje procedura i iskustvo vezano za EU programe i projekte
 • Poželjno poznavanje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj – EAFRD i Operativnog programa za ruralni razvoj za 2014.-2020.
 • Praktičnost, dobra vještina suradnje, s mogućnošću komuniciranja i rada unutar tima
 • Dobre analitičke vještine i vještine izvještavanja.

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA OGLAS MORAJU OBAVEZNO PRILOŽITI:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, potvrde, uvjerenje ili sl.)

Prijave za oglas podnose se u roku 8 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje isključivo slanjem na e-mail adresu:

[email protected]

s naznakom predmet:

Prijava na natječaj za posao

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina prijava će se izuzeti iz daljnjeg izbora o čemu će biti obaviještena putem elektroničke pošte.

O rezultatima oglasa kandidati će putem elektroničke pošte dobiti obavijest  u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava kojom će se definirati mjesto i vrijeme testiranja.

Također, na web stranici LAG-a BRAČ (www.lagbrac.hr) po završetku natječaja bit će objavljeno vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te koji se pozivaju na pismeno testiranje. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će da je povukao prijavu na oglas.

Na istoj web stranici objavit će se i lista kandidata s kojima će se održati intervju. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz pisanog testiranja. Pisano testiranje i intervju obavljaju se isti dan.

PODRUČJE TESTIRANJA:

 • Lokalna razvojna strategija LAG-a Brač 2014.-2020. (www.lagbrac.hr)
 • Statut LAG-a Brač (lagbrac.hr)

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 

POSLODAVAC

Poslodavac: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA  BRAČ

Kontakt: