Budući da ove godine zbog opravdanih razloga u Bolu nije bila organizirana ZELENA ČISTKA u čast Dana planeta Zemlje kao svih godina dosad, Centar za kulturu Bol u suradnji s DVD-om Bol nakon vaših upita organizira prikupljanje EE otpada u utorak, 9. lipnja 2020.

Naručen je ovlašteni koncesionar za EE otpad kao i svake godine dosad unutar Zelene čistke te će isti kamionom biti odvezen u reciklažno dvorište.

Otpad se prikuplja ispred DVD-a Bol u utorak od 10 do 12 sati.

Svi koji EE otpad ne mogu sami donijeti, mogu se javiti DVD-u Bol na telefon 021/635-582  pa će im bolski vatrogasci rado pomoći.

Napominjemo i izvan ove akcije i za plastične čepove svih vrsta koje godinama skuplja i CZK Bol i bolske škole, a od lani nam svima pomaže DVD Bol koji prikupljene čepove vozi Udruzi pa ih ovom prilikom možete donijeti njima.

U nastavku više o toj akciji ako slučajno ne znate detalje kao i dodatne informacije o EE otpadu.

Plastičnim čepovima do skupih ljekova

EE Otpad