Od dana 12. svibnja 2020. godine, zbog novonastale situacije vezane uz epidemiju koronavirusa na otoku Braču, privremeno se obustavlja plovidba državne trajektne linije Sumartin – Makarska i obratno, te se reducira broj polazaka na državnoj trajektnoj liniji Supetar – Split i obratno.

Putovanja na liniji Supetar – Split održavat će se prema sljedećem rasporedu:

Polasci iz Splita: 06:15, 11:00, 14:15 i 18:15
Polasci iz Supetra: 07:45, 12:30, 15:30 i 20:00