U četvrtak, 21.12. održana je 13. sjednica vijeća Općine Bol na kojoj se raspravljalo o sljedećim točkama dnevnog reda:

  1. Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim dopisima ravnatelja Osnovne škole Bol i ravnateljice Srednje škole Bol. Gost ravnatelj Osnovne škole Bartul Bakulić.
  2. Rasprava i donošenje zaključka o statusu Doma Vladimir Nazor na Vidovoj gori i o rješenju odnosa sa tvrtkom MS Brač Turist d.o.o.
  3. Rasprava i donošenje zaključka na temelju navoda predstavnika Udruge Za Bolji Bol.
  4. Rasprava i donošenje zaključka o idejnom rješenju uređenja plaža Bjenačica, Borak, Potočine i Zlatni rat.

1. točka dnevnog reda

Za raspravu o 1. točki dnevnog reda bio je pozvan ravnatelj Osnovne škole Bartul Bakulić, međutim on se pismeno ispričao da je spriječen drugim obavezama. Gospodin Bakulić je uputio više dopisa Općini Bol u kojima je ukazao na sigurnosne probleme na prilazu prema školskoj zgradi, na sigurnosne probleme učenika na školskom dvorištu, na potrebu opremanja školskog igrališta te potrebu osiguravanja uvjeta za produženi boravak učenika. Također je izrazio nezadovoljstvo smanjenjem stavke proračuna za OŠ Bol sa 30.000 na 20.000 kn.

Ravnateljica Srednje škole Bol, Sani Bodlović upozorava na konstantan pad broja učenika. Ovo obrazlaže sve manjim upisom djece u OŠ Bol i manjeg upisa djece iz drugih mjesta na Braču. Kao veliki minus vidi i početak jutarnje smjene  već u 7 sati, što je protivno pedagoškom standardu i jedna od glavnih otežavajućih okolnosti za upis. Ona predlaže osnivanje učeničkog doma na Benačici i održavanje nastave samo u jutarnjoj smjeni, a za što je potreban dogovor s OŠ Bol s obzirom da su obje škole trenutno smještene u zgradama na Benačici.

Predsjednik vijeća, Matko Baković, rekao je da je obavio razgovor s upravnim odjelom županije i dogovoreno je da se odobri 400.000 kuna za popravak štete nastale potresom na zgradi škole na Rudini. To bi trebalo sanirati do početka drugoga polugodišta, te bi se nastava Osnovne škole preselila natrag u staru zgradu na Rudini. Uvjet za odobrena sredstva od strane županije je da se radovi završe do 31.12.2017.

Vijećnik Milan Škrbić spominjao je nepravilnosti u radu ravnatelja i dolaske prosvjetne inspekcije u OŠ Bol.

Vijećnici Tonči Kukoč i Nataša Paleka Jakšić zatražili su da se gosp. Bakulić ponovo pozove na sljedeću sjednicu pa da čuju njegovu stranu.

Ova tema zaslužuje više detalja i informacije s više strana pa o svemu naknadno.

Važno je bilo i da su se vijećnici složili da treba osigurati opstanak Srednje škole Bol.

[totalpoll id=”1880″]

2. točka dnevnog reda

U vezi 2. točke dnevnog reda o statusu Doma na Vidovoj gori, na prijedlog Načelnika koji je obavio razgovor sa direktorom tvrtke MS Brač turist d.o.o., odlučeno je (s 8 glasova ‘ZA’) da se spor riješi na sljedeći način:

Da Općina Bol tvrtki MS Brač turist d.o.o. iz Bola vrati jamčevina u iznosu od 100.000,00 kuna, te iznos ulaganja u prostor  koje prema procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo Ante Zekana iznosi 125.106,00 kuna. Tvrtka MS Brač turist se obvezuje Općinu Bol uvesti u posjed Doma na Vidovoj gori.

Vijećnik Tonči Kukoč nije siguran da je ovo dobro riješenje za Općinu, a vijećnica Nataša Paleka Jakšić je predložila da se povrat jamčevine smanji za 50%. Naime, načelnik Općine Bol je 25. svibnja 2015. godine, nakon provedenog natječaja, donio odluku da se poslovni prostor- Planinarski dom „Vladimir Nazor“ na Vidovoj Gori, daje u zakup Tvrtki MS Brač Turist d.o.o. iz Bola. U natječaju je bilo navedeno i da ako izabrani zakupoprimac ne stupi u posjed poslovnog prostora jamčevina će biti vraćena. Također je bilo navedeno da ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine. Tvrtka MS Brač turist je odustala od zaključenja ugovora o zakupu, ali su sami ušli u  posjed Doma te su izvršili određena ulaganja u poslovni prostor.

13. sjednica vijeća Općine Bol

Prijedlozi rješenja spora

3. točka dnevnog reda

Podsjetimo, na 8. sjednici vijeća Općine, predstavnice Udruge za bolji Bol, Ana Marija Botteri Peruzović i Mercedes Marinković, upozorile su na alarmantno stanje po pitanju sigurnosti ljudi i okoliša na području Općine Bol. Kazale su da Udrugu prati oko 200 građana Bola, a u ime Udruge je navedeno da sve prijedloge i primjedbe navode u dobroj vjeri i u svrhu poboljšanja kvalitete života u Bolu. Navode da je zadnjih godina zdravlje Boljana i gostiju narušeno neprimjerenom bukom iz barova Auro na Zlatnom ratu, Varadero u centru mjesta, a od ove godine i iz disko kluba 585 sjeverno od plaže Zlatni rat, te sa izletničkih brodova tijekom dana. Navele su da je neprimjereno da je bar Auro i ove godine dobio koncesijsko odobrenje, a za isti postoji rješenje o uklanjanju objekta od Ministarstva graditeljstva već 6 godina. Isto tako upozoravaju da noćne vožnje vlakićem do disko kluba predstavljaju opasnost za pijane putnike kao i opasnost od izazivanja požara bacanjem opušaka. Dalje navode da Bol nema adekvatnu medicinsku skrb te bi u sezoni  trebali imati jedan tim hitne pomoći stacioniran u Bolu, što košta 200.000 kuna, a iz tvrtke Hoteli Zlatni rat su spremni osigurati prostor.

Načelnik je rekao da je hidrantska mreža postavljena po staroj cesti za Murvicu, a da kod Zlatnog rata postoje 2 hidranta što se namjerava poboljšati. Što se tiče medicinske skrbi,  rečeno je da se navedeno može ostvariti ako Bluesun osigura prostor u jednom od hotela.

Predsjednik vijeća je naveo da Bol i treba intenzivnije živjeti u ljetnim mjesecima, te stoga ostale primjedbe udruge nisu opravdane.

[totalpoll id=”2047″]

4. točka dnevnog reda

Pod točkom 4. načelnik je upoznao prisutne s idejnim riješenjima uređenja plaža od Benačice do Zlatnog rata.

Idejni projekt plaže na Benačici (obalnog dijela Benačica) uključuje gradnju objekata (zaštitna pera i pragovi) za zadržavanje žala, gradnju objekata za ugostiteljstvo, kabine, sanitarni uređaji.

Idejni projekti plaže Borak i Potočine također predviđaju stabilizaciju lica plaže, ali i sanaciju i zaštitu zemljanog zida iznad plaže na kojem je šetnica.

Za plažu Zlatni rat je predstavljen idejni koncept uređenja. Na samoj plaži nije predviđena izgradnja, a u šumici bi bili novi montažni objekti veličine 12m2 koji bi zamijenili postojeće. Svi bi se nalazili u sredini šumice, postavljeni u oval oko zajedničkog drvenog štekata. Uz ovih 12 kućica predviđena su i dva odvojena caffe bara sa pripadajućim dodatnim štekatima.

Na samoj plaži je predviđeno 600 ležaljki, a dva drvena platoa s ležaljkama i baldahinima zamišljeni su kao ekskluzivna zona.

Potvrđeno nam je da će svi planovi uređenja plaža biti dani na javni uvid, a nadamo se i na raspravu o istima, prije donošenja finalnih odluka o provedbi istih.

U nastavku galerija idejnog koncepta uređenja plaže Zlatni rat