Jučer je na 12. sjednici Vijeća općine Bol izglasan proračun za 2018. godinu, i to sa 6 glasova ‘ZA’, 4 glasa ‘PROTIV’ i jednim suzdržanim.

Od predloženih amandmana, prihvaćen je onaj Milana Škrbića da se sredstva za Dan općine odnosno Fjeru povećaju sa sadašnjih 80.000 na 150.000 kn kako bi se financiranje tog događaja skinulo s proračuna Centra za kulturu Bol. Ta će se stavka iskoristiti za koncert i kvalitetnog izvođača, a ta se sredstva istovremeno u Centru za kulturu oslobađaju za druga kulturna događanja.

Sani Bodlović tražila je amandmanom da se od 90.000 kn, koliko je proračunom dobila Srednja škola, 70.000 preknjiži za Učenički dom, čime se proračunska sredstva Srednje škole smanjuju sa 90.000kn na 20.000 kn, a da Osnovna škola dobije povećan iznos sredstava s planiranih 20.000 na 35.000 kn, a kako bi se platila investicija za rampu ispred školskog igrališta u iznosu od 15.000 kn. Prihvaćeno je povećanje za OŠ Bol kako bi se platila investicija za rampu ispred školskog igrališta.

Amandmani predloženi od strane Katarine Marčić (2), te Tončija Buljana i Nataše Paleka Jakšić (1) nisu prihvaćeni.

Vijećnica Katarina Marčić je predlagala:
Prvi amandman – povećanje donacije OŠ Bol s predloženih 20.000 kn na 90.000 kn.
Drugi amandman – povećanje rashodovne strane za nabavu balona za natkrivanje sportskog terena u iznosu od 200.000 kn.
Za nadoknadu uvećanja u oba amandmana, predloženo je umanjivanje sredstava iz ‘Donacije WTA turnira’.

Amandman Tončija Buljana i Nataše Paleka Jakšić je bio osiguravanje 134.000 kn kao subvenciju roditeljima osnovnoškolaca za kupnju knjiga.

Zadnjih godina općinski proračun je bio u rasponu od 18.000.000 kn do 20.000.000 kn, dok je ovo najveći proračun do sada u iznosu 24.808.000 kn.

Zbog planiranih dugoročnih investicija koje nije moguće financirati redovnim prihodima, u 2018. godini planirano je kreditno zaduženje u iznosu od 4.000.000 kn.

U planu za 2018. godinu predviđeni su početak gradnje novog groblja i vatrogasnog doma, uređenje zgrade na Loži (Policija) u reprezentativnu vijećnicu i sjedište općinskih službi, te je predviđena i rekonstrukcija potkrovlja vrtića Mali Princ.