U ponedjeljak 17.9. održana je 9. sjednica Vijeća Općine Bol. Na sjednici je bilo prisutno 8 vijećnika, dok su opravdano izostali Katarina Marčić, Tonči Buljan i Sani Bodlović.

Predsjednik Vijeća Matko Baković predložio je dopune dnevnog reda s dvije dodatne točke.

Dopuna dnevnog reda (točke 7. i 8., 7. točka iz poziva pomiče se kao 9.)
7. Suglasnost Vodovodu Brač za javljanje na natječaj za EU fondove u svrhu izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže u Murvici.
8. Odluka o nerazvrstanim cestama

Dnevni red uz ove dvije dopune je jednoglasno usvojen.

Zapisnik 7. sjednice Općinskog Vijeća je usvojen sa5 glasova ‘za’, 1 glasom ‘protiv’ i  1 suzdržanim
Zapisnik 8. izvanredne sjednice Općinskog Vijeća je usvojen sa 7 glasova ‘za’ i  1 suzdržanim

 

Izvješće načelnika

Načelnik kaže da je popunjenost turistima vrlo dobra, a nekim danima čak i bolja nego lani.
Za izgradnju DVD Doma je prikupljena dokumentacija za novi natječaj za dodjelu sredstava iz EU fondova i poslana je prijava na natječaj.
Poništen je natječaj za vatrogasno vozilo.
Vatrogasne aktivnosti tijekom ljeta – osiguranje šireg prostora Zlatnog rata, nakon zapaljenog kioska organizirana su cjelonoćna dežurstva na području plaže Zlatni rat.
Financirano je uređenje zgrade osnovne škole i opremanje jedne učionice od strane Općine. Općina daje pozajmicu od 200.000 kn za uređenje škole u ovoj školskoj godini. Kreće se u izradu dokumentacije za zamjenu krovišta i instalacija u zgradi OŠ na Rudini.
Parcele za novo groblje riješene su na katastru, nada se do kraja godine dovršetku dokumentacije.
Hotel Bijela kuća – poslan je zahtjev prema Ministarstvu državne imovine za ‘Poljanu’ gdje je planirana sportska dvorana.
Koncesije na pomorskom dobru 4 žalbe, 3 odbačene i jedna prihvaćena. Ivan Ivančić je dobio spor na upravnom postupku međutim je izjavio da više nije zainteresiran za taj prostor pa je spor dogovorno okončan.
Projekt hotela Borak koji je bio na tapetu grupa građana je zapeo i načelnik više nema detaljne informacije od investitora. Na odboru za urbanističko uređenje donesena je odluka da se smanji broj kreveta. Investitor je odlučio da neće za sada graditi novi hotel Borak.
Za UPU Podbarje objavljena je javna rasprava da bi se do kraja godine mogla riješiti dokumentacija kako bi počela gradnja hotela za sezonsku radnu snagu tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d.
Povjerenstvo za hortikulturu će se uskoro sastati, a zbog čempresa i murvi na Loži, drvoreda prema samostanu i na šetnici bi trebalo također sagledat situaciju. Načelnik će predložiti dva vijecnika da se uključe u povjerenstvo.
Pokušava se dobiti certifikat za tipske kućice na plaži Zlatni rat da se dobije certifikat koji bi pojasnio da nije riječ o kontejnerima.
Idejna riješenja za Benačicu bi trebalo odrediti uskoro termin za raspravu javnosti za kultiviranje tog prostora ukoliko se postigne dogovor.
U planu je sastanak u Air Srbija da se dogovore eventualne daljne aktivnosti oko linije Beograd-Brač.
Uređenje nove općinske zgrade na Loži – čeka se suglasnost Elektrodalmacije i načelnik se nada građevinskoj dozvoli do kraja godine. Ostvarena je dozvola za luminar na krovištu.
U postojeće prostore Općine bi se uselio Grabov rat dok bi u prizemlju uselila Fina.

Načelnik je naglasio da svaki put kada podnosi izvješće kaže kako poziva vijećnike da pošalju zahtjev između sjednica za pojašnjenjem informacija koje su čuli, prvenstveno da se izbjegne situacija koja se dogodila ovo ljeto i da se više to ne ponovi jer je “šteta učinjena i šteta je neprocjenjiva” naglasivši da je javnost stekla krivi dojam da se u Bolu događa propast, a načelnik ostavlja vijećnicima i prisutnima da zaključe što je istina.

 

Točke dnevnog reda:

1.Donošenje odluke o ZAJEDNIČKOJ ODLUCI o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”,Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4
– Odluka donesena sa 6 glasova ‘za’, 1 ‘protiv’ i 1 ‘suzdržan’

2. Donošenje odluke o autotaxi prijevozu na području općine Bol. Zakonska prilagodba postojeće odluke koju vijeće treba izglasati.
– Jednoglasno usvojeno

3. Donošenje odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Bol, zakonska obaveza 2017.-2022.
Nece se provoditi po sadašnjim informacijama od 1.11.2018. kako je bilo predviđeno.
– Odluka donesena sa 6 glasova ‘za’ i 2 ‘suzdržan’

4. Donošenje odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića “Mali princ”, ravnateljica dj. vrtića Frančeska Tomaš
– Odluka donesena sa 7 glasova ‘za’ i 1 ‘suzdržan’

5. Odluka o davanju na upravljanje Grabovom ratu postojećim grobljem
– Odluka donesena jednoglasno.

6. Kupnja terena pored vatrogasne barake DVD-a zbog prometnice koja je pređvidena da tom česticom prolazi za nove objekte i buduću autobusnu stanicu i stanicu žičare za Vidovu goru. Procjena 152€ po kvadratu, isplata sa vlasnicima dogovorena u 4 godišnje rate.
– Odluka donesena sa 6 glasova ‘za’ i 2 ‘suzdržan’

7. Suglasnost za vodovod da se može javiti na natječaj EU fondova za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže u Murvici.
– Odluka donesena jednoglasno.

8. Odluka o nerazvrstanim cestama kako bi se moglo HT-u naplaćivati korištenje ukopanih kabela. Trenutno HT plaća otprilike 50% tražene svote zbog toga što pojedine ceste nisu pravno ceste. Ovom odlukom bi trebali plaćati Opčini za sve ukupno oko 78.000 kn godišnje, dok trenutno plaćaju oko 30.000 kn godišnje.
– Odluka donesena jednoglasno.

9. Srđana Arković – neće se raspravljati i glasati na općinskom vijeću, posebna sjednica Vijeća za koncesije na kojoj će se raspravljati o svim primjedbama vezanim za koncesije će uskoro biti održana.

Joško Martinić – Molba za popust na komunalnu naknadu novog objekta.
– Odluka donesena sa 6 glasova ‘za’, 1 ‘protiv’ i 1 ‘suzdržan’