Kako smo već izvijestili, 4. sjednica Općinskog vijeća održana je u petak s početkom u 20:00 i zaključkom u 00:20 sati.

Prema prethodnoj najavi, ovdje donosimo i sam tijek sjednice.

Nakon prihvaćanja dnevnog reda, uz nadopunu točkom 5. po prihvaćenom prijedlogu vijećnice Katarine Marčić, dnevni red je sljedeći:

  1. Rasprava i donošenje odluke o ponovnom donošenju odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  2. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  3. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ulice Uz Paklinu.
  4. Rasprava i donošenje zaključka o molbi gospodina Mije Mijića.
  5. Rasprava i donošenje odluke o neisplati vijećničke naknade za 3. sjednicu vijeća.

 

Prvo je uslijedilo prihvaćanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Vijeća, a zatim i izvješće načelnika za razdoblje od prošle sjednice.

Izvješće načelnika

Načelnik je izvijestio da se čeka odobrenje županije, odnosno suglasnost za davanje koncesija za 2018. godinu. Postavljene su rampe za blokiranje prometa rivom, a napominje kako je to trebalo i ranije napraviti te je najavio  postavljanje rampi sljedeće godine ranije. Uređenje trga pokraj caffe bara Marinero odgađa se za jesen, a tako i radovi na vrtiću zbog nejavljanja izvođača za konačni dogovor. Budući da se već kasni,  zaključeno je kako nema smisla sada početi stvarati gužve.

Vijećnička pitanja

Mate Petrić iznosi dva prijedloga i jedno pitanje: predlaže otkup zemljišta iza galerije Dešković za potrebe tržnice i ribarnice, čak to predlaže tako predvidjeti i u prostornom planu. Također predlaže uređenje spomen obilježja palima za domovinu ispod groblja te da se eventualno stavi neka ploča s njihovim imenima. Na kraju pita što se događa s upravnim postupkom u kojem se tvrtka Sport B žali na poništavanje natječaja za dodjelu dugoročne koncesije za Plažu Zlatni rat.

Načelnik kaže da su kontaktirani vlasnici zemljišta te da oni prodaju zemljište zajedno za kućom po cijeni 1,8 milijuna eura, što je za općinu Bol previše. Za spomenik kaže kako je on zamišljen od strane umjetnika kao decentni spomenik u travi, te da će se savjetovati u vezi postavljanja ploče. Na pitanje o upravnom sporu kaže da se kod suda nemože lobirati jer je nezavisno tijelo i može se čekati tek njegova odluka.

Tonči Buljan pita žašto još nema nikakve ponude na Zlatnom ratu i ističe kako je ponudu trebalo pokrenuti već od Uskrsa, našto načelnik odgovara kako su pripreme u tijeku i da će objekti biti otvoreni uskoro.

Zatim pita je li je ispostavljen račun za čišćenje nakon požara na privatnim posjedima? Pročelnik odgovara da još uvijek nije ispostavljen nijedan račun.

Hoće li biti ikakve usluge na Vidovoj gori ove sezone? Načelnik odgovara da se nastoji urediti barem minimalno prostor i WC te će se nudity barem jednostavne usluge kao što je ponuda pića.

S obzirom na reizbor direktora komunalnog poduzeća Grabov rat, hoće li vijećnici dobiti izvješće s analizom poslovanja za proteklo razdoblje? Načelnik kaže da će se izvješće pripremiti za sljedeću sjednicu vijeća.

Je li komunalni redar obavio nadzor na posjedu vlasnika Jurja Bartolića iznad hotela Bretanide (iznad ceste prema Zlatnom ratu) gdje je počela gradnja zidova u šumici? Zaprimljeno je više prijava i komunalni redar je bio na terenu, a radovi su prijavljeni nadležnoj inspekciji.

Katarina Marčić pita što je s prometnim redarom i ima li sve ovlasti za nadzor i pisanje kazni u prometu? Načelnik odgovara da je prometni redar započeo s radom i trenutačno stavlja opomene, a ima sve ovlasti i za kažnjavanje počinitelje prekršaja. Nije primjereno odmah pisati kazne te će svaki prekršitelj prvo dobiti upozorenje pa će, u slučaju ponovljenog prekršaja, dobiti i kaznu.

Što je s planom za uređenje plaže Zlatni rat? Načelnik odgovara da je dokumentacija kompletirana i poslana u županiju za ishodovanje suglasnosti.

Zašto se tako kasno šalje plan na odobrenje, kao i prijašnjih godina? Načelnik i pročelnik odgovaraju da je prvi plan poslan na odobrenje u studenom. Oteglo se zbog koordinacije i odobrenja potrebnih iz 3 ministarstva. Također, problem je što ministarstvo i županije ne dopuštaju postavljanje pontona za iskrcaj putnika.

Zbog čega je produžen mandat direktoru Grabovog rata bez natječaja? Načelnik odgovara da mu je mandat produžen zbog postignutih rezultata.

Sani Bodlović pita je li moguće uvesti red na i oko gradilišta u Bolu s obzirom na goste koji već jesu u Bolu? Načelnik odgovara da komunalni redar obilazi gradilišta, a rok za prestanak građevinskih radova je 1.lipnja. Također, kaže kako svi kasne zbog vremenskih uvjeta ove zime.

Iz Zlatnog rata na starom putu za Murvicu se odlaže otpadni materijala sa gradilišta. Što s tim? Načelnik kaže da se zna tko to radi i da je slučaj prijavljen Ministarstvu okoliša.

Toči Kukoč pita hoće li se očistiti od kamenja put od parkinga na Zlatnom ratu prema cesti? Grabov rat će pokupiti kamenje u što kraćem roku.

Ivica Šćepanović pita što je sa defibrilatorima? Načelnik odgovara kako je obavljena priprema za nabavku i da bi do 1. lipnja 6-7 defibrilatora trebalo biti postavljeno od Zlatnog rata do Martinice. Također će se obaviti obuka za rukovanje defibrilatorima.

Milan Škrbić pita hoće li se reagirati na tekst Ivice Jakšića Puka objavljen na jednom od portala (tekst je objavljen na našem portalu, bio je objavljen i na portalu boljani.info. Međutim, tamo je obrisan iz nama nepoznatog razloga) Načelnik odgovara da on nije ljubitelj lika i djela Ivice Jakšića Puka i njemu sličnim čevapčić-umjetnicima.

Marjan Marjanović pita načelnika što misli o fontani u parku iza crkve kraj tržnice? Načelnik odgovara kako laici misle i komentiraju da je super, međutim, akademici, a s kojima je, navodi, u stalnom kontaktu, s tim se mišljenjem ne slažu.

Što je sa hidrantima oko plaže Zlatni rat i pokraj diskoteke? Načelnik odgovara kako je prije tri dana raspravljao o tome s ljudima iz Vodovoda Brač i kao mogućnost se navodi postavljanje cijevi od glavne raskrsnice koja bi išla cestom sve do Zlatnog rata u planiranom nogostupu, a što bi moglo biti ostvareno sljedećeg proljeća.

Jakov Okmažić ima pitanja za gospodina Perića i to: Je li se iznašlo kvalitetnije rješenje kioska Jadrolinije za prodaju katamaranskih karata? Kako nadzirati buku na Račiću za vrijeme boravka jedrilica Sailweek svakog tjedna?

Također pita hoće li biti kakvo izvješće Športskog društva Bol s obzirom na dana sredstva za organizaciju Sportsko-zabavnog božića? Načelnik odgovara da će se sva izvješća pripremiti za sljedeću sjednicu.

 

Nakon izvješća načelnika i vijećničkih pitanja, prešlo se na točke dnevnog reda.

Točke dnevnog reda

Točka 1.

Sa 6 glasova “Za” i 5 glasova “Protiv” izglasano je ponovno održavanje odlučivanja o naknadama za uporabu komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.

Točka 2.

O naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol raspravljalo se 2 sata i 50 minuta!

Raspravu je započela Katarina Marčić zaključkom kako su uvjeti za najam štandova/prostora za štandove na početku šetnice uvijek isti, a stalno im se povećava cijena. Mate Petrić kaže da je cilj rasprava te je ona i potrebna jer se prema njegovoj procjeni može uprihoditi do 1 milijun kuna više u proračun nego po ovom prijedlogu.

Ivica Šćepanović navodi kako su kriteriji postavljanja cijena nepostojeći. Nije moguće da je raspon cijena za naknade na Zlatnom ratu u tolikim rasponima.

Većina vijećnika smatra da nije moguće procijeniti prihode korisnika te se ovako cijene ne postavljaju prema jasno određenim kriterijima već po osjećaju tko koliko može podnijeti.

Predsjednik Vijeća je cijelo vrijeme pokušavao objasniti da je ovo treći pokušaj izglasavanja nečeg što bi trebalo biti najmanje sporno, prijedlog povećava prihod od naknada za gotovo pola milijuna kuna, a, ukoliko se ne prihvati, neće se doći do novih djelatnosti i uprihoditi će se manje nego što je planirano.

Nakon duge rasprave, predloženo je vijećnicima pojedinačno predlagati cijene za djelatnosti koje su im sporne u prijedlogu te da se za prijedloge glasa kao amandmane. Tako se izglasalo 3 amandmana:

  1. kiosk u šumici na Borku (zapad) plaćat će 10.000 kuna (u prijedlogu 5.000 kn),
  2. stol do 2m2 za prodaju karata plaćat će se 7.000 kn (u prijedlogu 6.000 kn)
  3. svi bankomati će plaćati 25.000 kn (u prijedlogu 18.000 kn).

Na isti način se nije izglasalo da štandovi na šetnici plaćaju 15.000 kn, pa se na drugom prijedlogu izglasalo da plaćaju 20.000 kn (u prijedlogu 22.000 kn). Međutim, na kraju je dogovoreno da to ipak bude 15.000 kn.

Zbog poprilično dugog trajanja sjednice, vijećnici su se usuglasili kako je način njenog tijeka besmislen i kako se čini beskrajnim.

Odlučeno je zaključiti raspravu te je glasovanjem prihvaćen prijedlog načelnika o naknadama sa 6 glasova “Za”, 4 glas “Protiv” i jednim suzdržanim.

Točka 3.

Vlasnici su ustupili zemljište za već postojeći put koji vodi od ceste za Zlatni rat prema deponiju koji koristi Grabov rat. Kako bi se uredio put, potrebno je da bude općinski, sve je riješeno i zadnje je davanje imena ulici.

Jednoglasno je usvojena odluka o imenovanju ulice ‘Uz Paklinu’.

Točka 4.

Na temu molbe gospodina Mije Mijića, načelnik je obrazložio zašto to toliko dugo traje, a pročelnik je iznio cijelu kronologiju događaja u posljednjih 10 godina. Načelniku je sporan dodatni kat (drugi kat) koji nije bio u prvotnom dogovoru kada se tadašnje Vijeće složilo sa molbom. Katarina Marčić se pita zašto je uopće sporan drugi kat kad se time izjednačava visina sa susjednom vezanom kućom i prirodnije će izgledati. Na to načelnik odgovara kako i nije toliko stvar kata koliko načela i poštivanja dogovora. Također navodi da je u to doba općina bila u oskudici sa sredstvima za uređenje biljetarnice kina i bilo je razumno dopustiti gospodinu koristiti terasu u zamjenu uređenja prostor biljetarnice. No, sada to više nije slučaj. Ivica Šćepanović navodi da u idejnom rješenju iz 2010. postoji drugi kat, a nakon 7 godina se kaže da nije bilo riječi o drugom katu. Katarina Marčić predlaže da se prihvati molba gospodina Mijića.

Molba je odbijena sa 7 glasova ‘”Za’”, 3 glasa “Protiv” i jednim suzdržanim glasom.

Točka 5.

Uz prijedlog Katarine Marčić da se ne isplati vijećnicima naknada za prošlu sjednicu, načelnik je dao prijedlog da se vijećnici svaki ponaosob obrate dopisom tajništvu ukoliko se žele odreći naknade za prošlu sjednicu.

Prijedlog Katarine Marčić nije prihvaćen glasovanjem sa 5 glasova “Za”, 3 “Protiv” i 3 suzdržana glasa.

Također se glasovalo o načelnikovom prijedlogu koji također nije izglasan sa istim brojem glasova (5/3/3)

 

Sjednica je zaključena u 00:20, a koju minutu prije zaključenja dostavljene su pizze za okrijepu nakon duge sjednice.