Danas je održana izvanredna sjednica vijeća Općine Bol sa samo dvije točke dnevnog reda. Svi vijećnici su bili prisutni uz predsjednika vijeća Matka Bakovića, donačelnika Jakova Okmažića, pročelnika Stipe Karmelića te zapisničarke Svjetlane Baković.

Dnevni red je usvojen jednoglasno:

  1. Rasprava i donošenje Odluke o suglasnosti za provedu ulaganja na području općine Bol za projekt ”Građenje i opremanje građevine vatrogasni dom u Bolu na Braču”
  2. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama zajedničke Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi petih izmjena i dopuna PPU Općine Bol

Predsjednik vijeća Matko Baković je obrazložio potrebu za izvanrednom sjednicom zbog hitnosti donošenja Odluke za gradnju vatrogasnog doma, a u svrhu javljanja na natječaj kojem je rok za predaju dokumentacije sutra u ponoć.

Odluku pod 1) je potrebno donijeti po žurnom postupku, jer je novi natječaj za dobivanje sredstava iz Europskih fondova za gradnju vatrogasnih domova otvoren do 14. rujna 2018. godine. Sličnu odluku vijeće je donijelo prije godinu danu za prethodni natječaj, ali za novi natječaj treba nova odluka.

Promijenili su se uvjeti natječaja za EU fond i ovog puta Bol ima šanse dobiti sredstva. Dodatna je prednost što su sredstva dijelom predviđena baš za izgradnju vatrogasnih domova. U slučaju prolaska na natječaju, DVD Bol bi dobio 80% sredstava dok bi ostalo financirala Općina Bol, te je pročelnik najavio da će iz tog razloga u proračunu općine koji će se donositi kroz koji mjesec biti i stavka od 900.000 kn za izgradnju vatrogasnog doma. Naime projekt je vrijedan 11 milijuna kuna.

Ova Odluka je izglasana jednoglasno.

Odluku pod 2) je potrebno donijeti kako bi se javna rasprava od 30 dana skratila na 15 dana, što je u skladu sa Zakonom (Zakon za ovakve izmjene i dopune dozvoljava rok od 8 dana). Donošenjem ove odluke stvaraju se uvjeti da se gradnjom hotela za smještaj sezonskih radnika tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. započne mjesec dana ranije.

Više vijećnika je zatražilo pojašnjene u smislu odnosi li se se ova odluka o skraćivanju javne rasprave na sve planove ili samo za ‘Podbarje’, što su predsjednik vijeća i pročelnik potvrdili da se izmjena odnosi isključivo na zonu UPU naselja Bol za dio Podbarja.

Vijećnik Marijan Marjanović je i ovoga puta postavio pitanje gustirne, koja je u toj zoni, postoji li mogućnost zaštite iste. Predsjednik vijeća je rekao da koliko je njemu poznato konzervatori su dali mišljenje da gustirna u Podbarju nema uvjete da bi bila kulturno dobro. Pročelnik je objasnio da plan predviđa zgradu na južnom dijelu zone, a da zona obuhvaća kompletne parcele vlasnika (uključujući i gustirnu) kako bi se vlasniku omogućila veća zgrada za smještaj radnika. Prostor gustirne je planom predviđen kao hortikulturalni dio zone. Predviđa se da bi plan bio na javnoj raspravi kroz mjesec dana, a da bi izgradnja zgrade (hotela) za smještaj radnika tvrtke Hoteli Zlatni rat d.d. započela iduće godine.

Ova Odluka je donesena s deset glasova ‘za’ i jednim suzdržanim.