U utorak, 3. travnja 2018., odnosno večeras od 19:00 do 21:50, održana je 2. sjednica vijeća Općine Bol u 2018. godini.

Raspravljalo se o 9 točaka dnevnog reda. Prije same rasprave dana su tri prijedloga za nadopunu dnevnog reda od kojih je jedan kratko raspravljen izvan dnevnog reda, jedan prihvaćen kao 10. točka, a jedan odbijen.

Također prenosimo i da su sve točke dnevnog reda osim 4. usvojene. Za točku 4 bilo je 5 glasova za, a 5 glasova protiv te jedan suzdržan. Čini nam se da je to možda i najbitnija točka, odnosno reguliranje visine koncesija na pomorskom dobru i unutar toga na plaži Zlatni rat. Čini se da će naknade za koncesije na pomorskom dobru ostati iste kao i prošle sezone.

Žustra je bila i rasprava pod točkom 7, a u vezi regulacije prometa i naplate parkinga, budući da prometna regulacija predviđa ukidanje prometa po Rudini, cijena parkinga je povećana 50%, a cijena zakupa parking mjesta čak 100%.

Više o ovome i pojedinim točkama dnevnog reda uskoro.

 

Vezani članci sa 2. sjednice vijeća:

Izviješće načelnika i vijećnička pitanja

O točkama dnevnog reda

DNEVNI RED:

A) Utvrđivanje kvoruma

B) Utvrđivanje dnevnog reda:

C) Prihvaćanje zapisnika sa 1/2018 sjednice vijeća

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća,

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale,

  1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna općine Bol za 2017. godinu:financijski izvještaj prihoda i rashoda, bilješke uz financijsko izvješće, dugovanja i potraživanja, popis sudskih sporova.
  2. Rasprava o izvješću o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini .
  3. Rasprava o izvješću o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture u 2017.godine.
  4. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području općine Bol.
  5. Rasprava i donošenje odluke o kratkoročnom zaduženju općine Bol (kredit).
  6. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni i dopuni odluke o zabrani izvođenja radova za 2018.
  7. Rasprava i donošenje odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol.
  8. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol.
  9. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine.