Sutra, u petak, 08.06.2018. u 11 sati, u prostorijama Doma kulture, održati će se javna rasprava o novom UPU područja Borak i Potočine, koja uključuje izgradnju novog hotelskog kompleksa Borak u suradnji s TUI turoperatorom. Mještani će tako imati priliku bolje se informirati te izraziti svoje mišljenje i svoja pitanja o samom projektu. Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu, da time pridonesu jačanju demokratske kulture u Bolu te da iskoriste svoje ustavom zajamčeno demokratsko pravo na informiranje i očitovanje. Svaki veći projekt poput ovoga, na području općine Bol, utječe na turizam te na uvjete života u samoj općini, stoga je uključivanje, informiranje i očitovanje mještana prvi bitan korak u razvoju demokracije te razvoju općine!

Primjedbe i prijedloge možete poslati i na mail [email protected] do 26.6.2018.