Nakon dugotrajne prve točke i iscrpne rasprave o teniskom turniru, najavljena je i ravnateljica Centra za kulturu Bol, Ivana Bošković Ivičić, a  kao gošća na temu druge točke sjednice odnosno u raspravi i analizi rada i programa navedene ustanove.

Ravnateljica je zahvalila na pozivu te zbog dugog održavanja sjednice obećala istaknuti samo neke probleme u poslovanju Centra, a ostalo prepustiti pitanjima i komentarima vijećnika.

U uvodu je navela da je za izglasavanje proračuna već predala detaljni opis i plan rada za 2019. i to s brojnim objašnjenjima po točkama i programima pa nema potrebe iznositi i taj dio.

// U  nastavku ovog izvješća donosimo i navedeni dokument Centra za kulturu Bol , odnosno predani službeni materijal za vijećnike. //

 Ravnateljica je zamolila vijećnike da se razgovor o radu Czk Bol ne svede na komentiranje Bolskih litnjih noći na rivi, kako je to obično dosad bilo, jer se radi o “trivijalnoj turističko – zabavnoj manifestaciji koja se događa svakoga tjedna i ne predstavlja nikakav poseban kulturni događaj te je zapravo uvaljena Centru za kulturu koji se takvom vrstom  događanja i ne želi baviti.” Dodala je da ne namjerava nikad prozivati vijećnike niti zamjerati ikome tko ne dolazi u samostan na klasiku, na izložbe, koncerte ili predstave, ali da se takve stvari događaju i postoje i predstavljaju pravi rad Centra za kulturu. Izrazila je žaljenje da se komentari o radu i poslovanju svode na to tko je svirao na rivi ili Fjeri, a da se zapravo ne dotiču stvarnog rada ustanove.

Na primjedbe o smanjenju posjećenosti predstava u Teatrinu i malom broju korisnika izložbi i sličnih događanja, obrazložila je da se kultura ne ukida zbog smanjene posjećenosti, da je na nekim predstavama bilo malo gledatelja, da su neke bile i krcate, ali da kulturno ljeto bez kazališta nije kulturno ljeto.

Uz napomenu da se proračun Centra za kulturu lani smanjio, ravnateljica je naglasila da se svake godine očekuje veći i bolji program, a za manje novaca. Smanjivanjem raspoloživih sredstava, najavila je,  Centar će najprije smanjiti zabavna događanja na rivi, a neće nikad mijenjati ulaganja u aktivnosti, potporu radionicama ili održavanje pravih kulturnih događanja.

Vijećnica Paleka Jakšić složila se s tom varijantom i izrazila slaganje s ulaganjem u aktivnosti za djecu, dodavši da se za to može i pojačati donacija.

Prva se za službenu riječ javila vijećnica Katarina Marčić te izrazila posebnu pohvalu radu Centra za kulturu s djecom i mladima i naglasila da je posebno u tom dijelu ustanova izrazito uspješna i posebna među sličnim centrima.

Donačelnik Mate Petrić, prihvatio je pohvale, ali i dodao je da se ravnateljica nepotrebno žali na sredstva koja nisu mala te da Centar ima poprilično velik proračun, a da bi se o samom programu dalo još raspravljati. Dodao je da možda neka ljetna događanja nisu primjerena za Bol, ali na upit ravnateljice i nekih vijećnika da navede i primjer, nije dao nikakav odgovor.

Vijećnik Ivica Šćepanović, složio se s vijećnicom Marčić u pohvali rada s djecom, a imao je prigovor na ravnateljčinu usporedbu budgeta teniskog turnira koji je veći od cjelogodišnjeg budgeta Centra za kulturu, dodajući da je to informacija i predmet koji se tiče prethodne točke i drugog gosta pa ne priliči da se koristi u raspravi.

Vijećničko pitanje odnosilo se na informiranost gostiju i dostupnost informacija turistima u hotelima, kao i mogućnost da se predstave prilagode stranicima i mozda donose uz prevode.

Ravnateljica je rekla da surađuje s hotelima i njihovima animatorima te da se knjižice, letci i plakati redovito odnose, ali da priznaje nedostatak dobrog marketinga unutar Bolskog lita.

Što se tiče predstava za strance, na razini Hrvatske i mnogih kulturnih ljeta postoji ideja o predstavama na engleskom ili predstavama s određenim prevodima na platnu, ali to nije još niti rasprostranjeno niti je saživjelo i nije baš praktično pa su predstave zasad rezervirane za naše brojne domaće ljetne stanovnike i goste koji razumiju hrvatski.

Vijećnica Sani Bodlović izrazila je pohvalu Centru za kulturu i naglasila dobru suradnju ustanove sa Srednjom školom Bol. Dodala je da je i sama posjetitelj događanja Bolskog lita i da je zadovoljna programom. Uz napomenu da sve uvijek može bolje, dodala je da se na vijeću uvijek raspravlja o istim stvarima i ističi slični problemi, a da istovremeno nikad nije bilo tematske sjednice koja se često spominjala niti se pojavio neki konstruktivan prijedlog za Bolsko lito pa misli da nije pošteno onda svu krivnju za eventualna nezadovoljstva svaliti na ravnateljicu. Kao ravnateljica Srednje škole izrazila je i razumijevanje količine posla i odgovornosti u vođenju jedne ustanove.

Vijećnik Tonči Buljan u dva je navrata imao konkretna pitanja pa ih donosimo sve zajedno.

Prvo se odnosilo na postojanje nekog nadležnog vijeća koje kontrolira ili pomaže rad Centra na što je ravnateljica odmah odgovorila da postoji Stručno vijeće Centra za kulturu, a čije je članove biralo općinsko vijeće te po novom zakonu i sam načelnik, mandat im traje 4 godine i imaju savjetodavnu ulogu i obavezu sastajanja 2 puta godišnje prije donošenja financijskog plana i završnog obračuna. U  njemu su u Anna Hero, predsjednica, članovi: Ljubica Kusanović, Manuela Malvasija, Ivana Okmažić, Matea Radostić, Boris Škrbić i Katarina Marčić

Drugo se pitanje odnosilo na natječaje Centra, odnosno korištenje sredstava iz drugih izvora,  što je ravnateljica i priznala za najslabiju točku u poslovanju dodavši da se svake godine dobije  barem besplatan koncert ili minimalna potpora Ministarstva kulture ili Županije, ali da se radi o malim sredstvima i da na žalost nije bilo apliciranja na veće projekte.

Ravnateljica je dodala da je uz domara i čistačicu na pola radnog vremena, jedina zaposlena u Centru i da je to jednostavno bila aktivnost koju uz organizaciju svih događanja, od početka do kraja, nije u stanju sama i kvalitetno obaviti.

Treće se pitanje odnosilo na Fjeru, odnosno nakon potvrde vijećniku Buljanu da Czk Bol organizira centralno glazbeno gostovanje na rivi i ništa dodatno, a da to od lani plaća općina, na dodatno pitanje tko odlučuje o trajanju koncerta na Fjeru, ravnateljica je odgovorila  – Vi!

Dodala je da općinsko vijeće i načelnik valjda odlučuju o trajanju proslave Dana općine i da koncert može trajati koliko općina traži, ali i omogući.

Objasnila je ipak da je u ovim godinama organizacije Fjere nekako već prihvaćeno i zaključeno da se centralni glazbeni događaj uistinu odvija od 21 sat do iza ponoći i vatrometa, da bi se potom ljudi rasporedili na ostala ponuđena događanja po vlastitom nahođenju. Nesporazum i propust se dogodio lani kada nije bilo Boljanima omiljene zabave ispred Marinera. Ravnateljica je napomenula da Bolska fjera nije događanje kao u manjim bračkim mjestima gdje to zna biti i jedina prava veselica u godini pa traje do zore. U Bolu se zabava organizira na više mjesta i centralni koncert nije jedino događanje na Fjeri. U redu je poštovati i druge ponude te večeri.

Dodala je da ako općina i mještani žele drukčije, nije problem imati duži koncert i više glazbenika, ali onda to Općina treba i dogovoriti.

Vijećnik Milan Škrbić pridružio se pohvalama i čestitkama za rad s relativno skromnim proračunom te pitao za odnos Centra i bolske knjižnice.

Ravnateljica je rekla da se radi o dvije samostalne ustanove s posebnim ravnateljicama i poslovima. Kratko je potvrdila da je osnovna suradnja korektna i da ne bi dalje komentirala. Napomenula je da se program knjižnice ubacuje u Bolsko lito te da se dogovore termini i eventualno korištenje prostora. 

Vijećnik Tomi Fabijanović prenio je neslaganje nekih mještana informacijom  da je dječji karneval ove godine 2 tjedna ranije od službenog datuma.

Ravnateljica je rekla da je za promjenu datuma pitala učiteljice i mame. Dječji karneval je ove godine 24. 2, umjesto 3.3., dakle nedjelju prije službene nedjelje, a ne dva tjedna. Ideja je bila da se karnevalska događanja malo rašire, a ne svedu na tri dana zaredom i više ništa.

Već je nekoliko puta dječji karneval bio nedjelju ranije. Tada smo vodili bolsku djecu na karnevale u rijeku i Verone. Ove godine to nije dogovoreno, ali još uvijek postoji kao mogućnost da djeca ili odrasli posjete još neki karneval, pa makar i u blizini. Ravnateljica je nadodala kako joj se ovo činilo kao dobra ideja da se roditelji mogu posvetiti djeci i kasnije velikome karnevalu, s čime se posebno složila Katarina Marčić koja je aktivna u oba dijela.

Ostalo je da su to stvari koje se mogu dogovoriti, da na sastancima s grupama nije izraženo nikakvo negodovanje. Ravnateljica je dodala da se sve uvijek može dogovoriti i da se treba raspitati na pravom mjestu pa se odluke mogu i promijeniti.

Vijećnik Fabijanović iznio je i još jedno pitanje koje se sve čeće postavlja u raznim krugovima, a radi se o korištenju prostora u Domu kulture.

Kao i Jakov Okmažić i neki drugi, Fabijanović je mišljenja da se prostor treba naplaćivati onima koji u njemu naplaćuju svoje usluge. Dodali su da ne misle na aktivnosti koje koriste djeca ili koje subvencionira općina već na aktivnosti na koje idu odrasli, a za koje voditelji naplaćuju članarine.

Načelnik je dodao i svoju zamjerku aktivnostima koje svojim polaznicima ne izdaje potvrde i račune o plaćenim članarinama.

Ravnateljica je objasnila kako je dio aktivnosti za djecu potpuno besplatan te ih financiraju Centar i Općina  (klape, folkor, mandoline, Sportska škola Unisport ) te je posebno njima besmisleno naplaćivati prostor, ako su voditelji na teret proračuna. Nadalje je ravnateljica dodala kako se sjeća i ne tako davne prošlosti, kada smo polako dovodili sve ove aktivnosti u Dom kulture, a  sada imamo “overbooking” , odnosno potpuno zauzeće dvorane.

Napomenula je da voditeljica baleta kao i voditelj hip hopa i zumbe te klapski voditelj, svi dolaze iz Splita, a karate trener i voditelj orkestra iz Supetra.

Samo su treneri medicinske gimnastike i fitnesa, dakle Ozren i Boško, iz Bola.

Ravnateljica je dodala da se možda sad čini kako su grupe velike pa voditelji možda i zarađuju na članarinama, ali da je to u početku sve bilo puno teže i da smo svi bili sretni da se išta takvoga uopće nudi u Bolu. Dodala je da ako netko i zarađuje, zar nije dobro da se nešto društvenokorisno održava u Bolu,  a da netko iz Bola usput i zaradi?

Vijećnici su se složili da se nikoga ne želi opteretiti troškovima, a pogotovo ne aktivnosti za djecu, ali da voditelji aktivnosti za odrasle mogu sudjelovati u troškovima dvorane.

Ravnateljica je rekla da je odluka na vijeću i da će je ona provesti po dogovoru, ali da bi iznos morao biti simboličan da sve aktivnosti opstanu i dalje.

Vijećnik Fabijanović komentirao je i brojne kulturne aktivnosti i  radionice u Domu kulture te dodao da bi klape, mandoline i foklor onda mogli češće nastupati i tako možda nadomjestiti neki program koji se plaća. Ravnateljica je potvrdila da se tako ionako već radi, koliko je to moguće djeci i polaznicima.

Vijećnik Marjan Marijanović sa sjetom je spominjao brojne uspješne nastupe Šušura, sve što je radio Ivica Puko i bolski glumci i pitao zašto ih nema u Bolskom litu. Ravnateljica je objasnila da već 6 godina nudi Šušuru i Puku gostovanja i izložbe i predstave. Napomenula je da se ne radi o neslaganju ili lošem odnosu ili nekom problemu koliko ona zna, ali da Puko nije zainteresiran za sudjelovanje u Bolskom litu.

Ravnateljica je napomenula da je i Puko i Šušur uvijek dobrodošao i da nitko sretniji od nje da opet budu njihove predstave preko ljeta i zime.

Vijećnik Ivica Šćepanović dodao je da bi volio da se poput knjižice Bolskog lita tiska makar i list bolske zime.

Pohvalio je Božićni grad i pitao je li Czk sudjelovao u organizaciji.

Ravnateljica se pridružila pohvalama za Božićni grad i rekla da nije u direktnoj organizaciji, ali da je Centar suradnik i pomagač te lijepe priče koja je uvelike olakšala posao Centra u božićno vrijeme.

Napomenula je da je prosinac inače aktivan mjesec u Bolu iako većinom za mlađu populaciju i da bi bilo više od lista programa barem za to vrijeme jer se održava i Sveti Nikola i Sv.Lucija, predstave za djecu, školska predstava i božićni koncert.

Što se tiče programa za odrasle u bolskoj zimi, ravnateljica je sa žaljenjem potvrdila da je popustila lošoj situaciji odnosno da je posjećenost na ponuđenim programima bila tako loša da sve manje iste i organizira. Napomenula je da je svima ostalo u lijepom sjećanju uspješno supetarsko gostovanje i zabavna predstava u kinu, ali da je npr. prije toga nekoliko mjeseci nagovarala kolege iz Supetra da uopće dođu u Bol jer im je neko prethodno gostovanje kod nas ostalo u lošem sjećanju zbog male posjećenosti. Tako je i za jedno viško gostovanje bilo 6 ljudi u publici.  Za predstavljanja ili promocije ili radionice u Domu kulture, imamo po nekoliko posjetitelja ako ne dogovorimo organizirani dolazak gimnazijalaca, objasnila je. Svakako, ravnateljica je dodala da nije problem imati neki program i svakog tjedna, ako će ljudi dolaziti.

Načelnik je podijelio informaciju o nadolazećim edukacijama koje organizira TZO Bol u domu kulture, a za koje se isto boji da će biti premalo posjećene.

Vijećnik Šćepanović izrazio je nezadovoljstvo sa zabavnim programom na rivi na što se nadovezao donačelnik Petrić i rekao da treba maknuti taj šušur, a posebno drvenariju i prodaju svega i svačega na rivi, na što mu je i prije ravnateljice odgovorila vijećnica Marčić, s objašnjenjem da štandovi i prodaja uopće nisu u nadležnosti Centra za kulturu.

Nakon više od sata konstruktivne rasprave, predsjednik Matko Baković zahvalio je ravnateljici i na komentar vijećnika i gošće o potrebnim češćim susretima, obećao i nova pozivanja.

Ravnateljica ja zahvalila svima na strpljenju i dodala da su i kritike i neugodna pitanja uvijek bolji od nesporazuma, krivih zaključaka ili nedovoljno informacija te da stoji na raspolaganju za druge sjednice, ali i druženje u Domu kulture.

Za kraj je još jednom napomenula da se pogleda cjelokupni rad ustanove i ne prosuđuje samo po svima vidljivim aktivnostima.

Napomenula je da je potrošeno puno vremena na sjednici, ali da Czk Bol ima i ostale probleme koje će trebati rješavati. Tražit će se nova spremačica, jer dosadašnja ne produžuje ugovor, domar je preopterećen i sam ne može  podnijeti količinu posla i fizičkih  napora ljeti, zgrada Doma kulture ima puno problema, i sve tako redom, za neku drugu sjednicu.

Sjednica vijeća općine Bol - Centar za kulturu Bol

CENTAR ZA KULTURU OPĆINE BOL
Frane Radića 18, 21420 Bol

Bol, 23. listopada 2018.

Materijali za pripremu općinskog proračuna
n.r. predsjedniku vijeća, načelniku, pročelniku i svim vijećnicima

 

 

 

 

OKVIRNI PLAN RADA S PRORAČUNOM ZA GODINU

 

Plan prihoda za 2019:

  – Općinski proračun                                      650 000,00 / molba –  povećanje 50 000  – 30. Bolsko lito!

VAŽNO ! BOLSKA FJERA mora i dalje ostati  izvan proračuna Czk Bol kao 2018.godine.

  – Proračun TZO Bol                                      100 000,00 / molba –  povećanje 20 000  – 30. Bolsko lito

  – Ostali prihodi (ulaznice, donacije)              50 000,00  (cca 29 000 za 2018.) dodatna naplata ulaznica planirani prihod  UKUPNO:                           800 000,00

 

U nastavku plan rada  – troškovi planirani za 2019:

 1. Zimski i cjelogodišnji rashod ukupno: 310 000,00
 2. Ljetni program / 30. BOLSKO LITO (1.06.-1.10.2019.) 460 000,00

UKUPNO SVE:                    770 000,00

 

Vidljiva razlika sredstava / od traženih 800 000 do troškovnim stavkama predstavljenih 770 000 / ostaje za pokrivanje nepodmirenih troškova 2018. godine, odnosno prenesenog duga za ovu godinu, a koji će biti i veći od tog.

Dodatna napomena:

Ako ne dođe do povećanja proračuna od strane općine i TZO BOL kao ni povećanja prihoda CZK Bol te sredstva ostanu 600/ 80 / 30 , dakle 710 000 ukupno / a ne 800 traženih /, razlika od 90 000 kn riješit će se ukidanjem Međunarodnog ljetnog KarnevalFESTa, a koji je ionako upitan zbog sve većih logističkih i financijskih poteškoća te smanjenjem sredstava za Bolske litnje noći.

                                               

Plan potrošnje navedenih sredstava / glavna područja po stavkama uz  objašnjenje:

 1. Cjelogodišnji rad bez Bolskog lita i zimska događanja ukratko:
 2. Glazbene radionice / stalna produkcija u Domu kulture    150 000,00

    (potpora za balet, zbor, mandoline, bubnjevi, folklor, klape Užonca i Braciera / 10 mjeseci )

Radi se o honorarima voditelja radionica – potpora za postojanje glazbene produkcije u Bolu kao i izletima i nastupima djece.  Ulaganje u postojanje istih, višestruko vraćeno nastupima na proslavama, sjednicama, manifestacijama…                                       

 • Bolski tradicionalni karneval 30 000,00

( glazba, hrana, dječji karneval u cijelosti,  nagrade maskama, dječja karnevalska putovanja)

 Uloga Czk Bol u tradicionalnom karnevalu je logistička i financijska potpora događanju i tradiciji, a ne može biti organizatorska u potpunosti.  Nepotrebno je uspoređivanje s ljetnim karnevalom koji je u potpunosti organizirana turistička manifestacija, te su potrebna  višestruko veća sredstva jer u startu samo smještaj i hrana sudionika koštaju duplo od mogućih troškova zimi

 • Predavanja i predstavljanja                                        10 000,00

(knjige, promocije, zdravstvena i ekološka događanja i gostovanja)

 • Zimske kazališne i druge priredbe                                                  20 000,00

Radi se o gostovanjima dječjih kazališta za školski i vrtićki uzrast. Uz roditeljsku potporu ulaznicama, uspijevamo održavati konstantni kazališni program barem za djecu cijele godine uz ovaj minimalni ulog.

 • Šušur Bol i Ivica Jakšić Puko                                                           10 000, 00

Svake godine realiziramo barem ovu minimalnu potporu udruzi ŠUŠUR, odnosno lokalnom umjetniku Ivici Jakšiću / sponzorstvo za knjigu, financiranje božićnog spota…) iako isti odbija ponude raznih oblika suradnje unutar programa Bolskoga lita, jer smo više puta ponudili mogućnost organizacije plaćenih predstava ili izložbi ili sličnih programa. 2018. nismo imali taj trošak.

 • Glazbena gostovanja zimi                                                       10 000,00

Božićni, uskrsni i slični zimski odnosno vansezonski koncerti uglavnom se održavaju bez puno troškova kao rezultat bolske glazbene produkcije. Iznos je određen za eventualne tehničke troškove koncerta ili barem neko vanjsko glazbeno gostovanje zimi.

 • Kiparska kolonija / održava se svake druge godine / 2019. preskačemo 0,00
 • Božićne svečanosti, Sv. Nikola, Advent                      10  000,00

Koncerti, školske predstave, humanitarne akcije i brojna događanja adventa ostaju u okvirima minimalnih troškova logističke potpore jer počivaju na školskim snagama i rezultatima radionica i glazbene produkcije Centra za kulturu. Bogato i tradicionalno darivanje za Sv. Nikolu pokrivaju roditeljske uplate i dodatna donacija Općine Bol uz logistiku Czk Bol.

 • Izdavačka djelatnost                                       20 000,00
 • Troškovi uređenja Doma kulture i slično  20 000,00

U općinskom proračunu stavka za uređenje Doma kulture varira od 50 do samo 20 000 godišnje. Posljednjih godina uloženo je ipak u određene preinake i popravke na zgradi. 2018. je sređen muški wc, a trenutno se sređuje drvenarija. To nisu stavke u našem proračunu.

Osnovne radnje održavanja, uz povremenu kupnju polica, čišćenje fotelja, popravak prozora, zamjena brava i slične stvari, odmah dosegnu 20 000. Czk Bol stoga je posljednjih godina iz proračunskih sredstava za programsku djelatnost kupovao police, alate, galerijske šine za izložbe, klimu i ostalo. Dom kulture možda je najupotrebljavanija zgrada u Bolu. Barem 10 mjeseci u dvorani se održavaju deseci dodatnih aktivnosti tjedno. Problem istrošenosti i dodatnih potreba ove stare zgrade koja i ovako servisira toliko toga odnosi se i na radnu snagu i na troškove i na ulaganje. Ovom prilikom dodatno naglašavamo kako nije moguće ni dopustivo da  troškovi struje i vode zgrade ikad opterete programski proračun Centra, budući da zgradu koristi i kartaši na dnevnoj bazi, igračice tombole jednom tjedno, korisnici dodatnih sportskih programa u vlastitoj produkciji, mještani za rođendane, stranke za predstavljanja i sastanke. Sve se događa kod nas. Posebnim dopisom naznačit ćemo planirane radove za 2019. godinu, a  poslali smo brojne mailove i upite sa zabrinjavajućim fotografijama o problemima s krovom, dvoranom i ostalim prostorijama Doma kulture koje nikako ne dolaze na red.

Kod nas je ova stavka već dostignuta računima kod Berice, a imamo i dodatne troškove kupovinom a3 prinetra u boji, rasvjetnih tijela za događanja i električnog pianina za galeriju.

 • Troškovi poslovanja, honorari i ostalo                     30 000,00

( Splitska banka, fiksna linija i internet, putni nalozi i slični troškovi / razno )

Zimski i cjelogodišnji rashod ukupno:                                                              310.000,00

 

Ljetni program / 30. BOLSKO LITO (1.06.-1.10.2019.) / okvirni plan rada – uz objašnjenja

 

 • Debitantske večeri FDK Omiš / lipanj                                                                 40 000,00

20 godina suradnje s Omiškim festivalom koji slavi 53. rođendan i potporu Ministarstva kulture. Od nekad  velikih troškova za Debitantske večeri, doveli smo događanje na minimalnih 45 000 troška i jednostavno ne uspijevamo više smanjiti, a zbog velikog broja izvođača, gostiju, tehničkih potreba, nagrada, reprezentacije i sl. Smatramo da je događanje uz neke novitete još uvijek važno i vrijedno sudioništva u Bolskome litu i troška u proračuna.

 • Koncerti klasične glazbe / svakog utorka                                                               50 000,00

Ciklus klasičnih koncerata Bolskoga lita održava se uglavnom u samostanskoj crkvi, jednom tjedno, cijeloga ljeta. Crkva nam je uvijek puna i to uglavnom stranaca. Nije bilo ulaznica i sve je zapravo trošak. Ipak, upravo su klasični koncerti priča koju tražite od Centra za kulturu za ljeto. Dodatni sadržaj za goste. Trošak se odnosi na honorare  glazbenika, smještaj i obrok. Svake godine imamo nove pomake i dobre priče kao što je suradnja s južnokorejskim poznatim glazbenicima koji nam nastupaju za simbolične honorare i sa sobom u svijet nose puna usta hvale našeg otoka. Učinak je nemjerljiv. Odlučili smo od 2019. pokušati s ulaznicama!

 • Koncerti zabavne glazbe ( Teatrin i vani – ispred crkve)                               40 000,00

Kako je objašnjeno na početku, većina se koncerta ovoga ljeta održavala vani – ispred crkve, na bini. Radi se o klapskim, jazz i zabavnim koncertima. Stavka od 40 000 odnosi se na honorare glazbenika – klape, jazz izvođača. Možda i nekog poznatog pjevača ako će se to održati u Teatrinu uz ulaznice. Kod ove stavke ima puno mogućnosti.

 • Fjera   – Dan općine                                                                                               0 000,00

Ovo je stavka koja se tek lani prebacila direktno na Općinu. Zajedno s idućom stavkom glazbenih gostovanja na Bolskim litnjim noćima koja sad već prelazi i 70 000, nemoguće je održati kvalitetu Bolskoga lita unutar staroga proračuna.

 • Živilo lito, Adio lito, Bolske litnje noći   / svake srijede                                     70 000,00

Kako je objašnjeno na početku, radi se o zabavnim manifestacijama na rivi. Trošak o kojem pričamo odnosi se na honorare glazbenika, smješaj i obrok te razglas. Održavaju se na rivi, ne postoje ulaznice ili zarada. U izvještaju za 2017. molim pogledajte angažirane glazbenike i troškove. Ako želimo više od lokalnih dua i trija pa imamo Jukebox, Dino Petrić, klapu Contra, onda to sve i puno više košta.

 • Bolske ljetne glazbene radionice  – Jazz škola / kraj kolovoza                           10 000,00

Već 19 godina u Bolu krajem kolovoza gostuje Međunarodna ljetna glazbena škola Pučišća i kod nas održava Bolske ljetne glazbene radionice. Naša je potpora njihovom seminaru uglavnom logistička te financijska potpora plaćanja smještaja profesorima i razglasa za koncerte u Bolu. Zauzvrat imamo koncerte profesora i polaznika.                                                                   

 • Međunarodni ljetni karnevalFEST (i gostovanja )    / rujan                                75 000,00

Mnoge iznenađuje relativno velika stavka za ljetni karneval, kao što naše goste koji organiziraju slične karnevale u svojim gradovima čudi neizmjerno mala stavka troška ovakve manifestacije. Trošak se u gotovo u potpunosti odnosi na smještaj i hranu sudionika, plus tehniku i glazbena gostovanja. Kao što na Fjeru za nekoliko sati događanja platimo preko 50 000, tako sada plaćanjem smještaja i hrane, našim agencijama i restoranima plaćamo ljude koji nam izvode program, plaćamo njihov dolazak. Događanje je višednevno i višestruko korisno. Ono uključuje i humanitarnu večer poslije koje  se Bračkim pupoljcima uplati preko 20 000 kn. Ono uključuje fantastičan i šaren program koji ima i više posjetitelja nego Fjera. Zbog broja sudionika i kvalitete programa, nemoguće je imati manju stavku. Ona je i ovako nerealna i ostvarena je uz brojna sponzorstva, žicanja, kompenzacije i uštede. Stojim na raspolaganju za dodatne informacije. 

 • Izdvojeni Festivali sa samostalnim produkcijama i voditeljima koji su dio Bolskoga lita i primaju proračunsku potporu:

 

 • Graffiti na gradele – urbani festival za mlade – Marko Boko                               20 000,00

Jedini pravi urbani i mladenački program Bolskoga lita. Simbolična potpora mnogo većem troškovniku Festivala. Ogromna reklama, medijska popraćenost i prihvaćenost u spomenutim krugovima.

 • Drugačiji film – Festival umjetničkog filma i video umjetnosti  – Renata Poljak  20 000,00

Manje poznati aspekt kulturne ponude, moderna  video umjetnost i umjetnički film za izabrane krugove. Potreban dodatak i umjetnički pečat kulturnom ljetu. Financijska potpora također većem proračunu.

 • Festival kulture Imena  –  Maja Duka                                                                        10 000,00

Dugogodišnji festival kulture u Bolu. Od početne velike financijske potpore, potpora smanjena na 20 i izjednačena s drugim višednevnim Festivalima. Zbog smanjenja ukupnog proračuna Czk Bol, Imenima je određen iznos od 10 000 jer imaju i dodatne bolske sponzore te potporu TZO Bol.

 • Izložbe u Galeriji Doma kulture                                                                                 10 000,00

Troškovi se odnose na eventualni smještaj gostujućeg umjetnika, domjenak pri otvaranju, promotivni materijal izložbe, troškove galerije. Uglavnom se zadrže u minimalnim troškovnim stavkama, a predstavljaju posjećena i hvaljena kulturna događanja. Umjetnici ostavljaju i sliku za Dom kulture, a izložbe su uz to i velika potpora i promocija lokalnim umjetnicima.

 • Kazališne predstave                                                                                       60 000,00

Kazališna gostovanja unutar Bolskoga lita nepravedno su sve manje posjećena pa je tako i prihod od ulaznica minimalan. Kako su ona u pravilu skupa, od minimalnih 7 do uobičajenih 10, 12, pa i 15 000 po predstavi        ( poznati glumci, veći ansambli, skupe kazališne kuće), uvelike smo smanjili broj predstava te odvojili 60 000 za ovu stavku, uz napomenu da se gotovo sav prihod ulaznica odnosi upravo na kazalište te trošak nije 60 već umanjen za prihode. Bez obzira na negativan trend i malu posjećenost, a svijetla točka su dobro posjećene dječje predstave, mislim da trebamo ostati na nekoliko predstava ljeti, jer ne postoji kulturno ljeto bez kazališta.

 • Kreativne radionice / uglavnom dječje                                                     15,000,00

Projekt glumca Kristijana Ugrine u Bolu – Mali Grad Vallum. Uz radionicu imamo i dječja gostovanja s Hvara. Kreativna i reciklažna radionica Antonije Jakšić Dorotić. Za djecu su sve radionice besplatne.                                                             

 • Troškovi dodatnog obilježavanja jubilarnog 30. Bolskog lita                 10 000,00

 

 • Tisak promotivnog materijala  Bolskog lita                                              30 000,00

Odnosi se na dizajn i tisak programske knjižice Bolskoga lita / lani 10000 primjeraka/ te tisak plakata i letaka za sva događanja. Napomena: plakati i letci se kupnjom a3 printera u boji, od ove godine printaju u uredu Czk Bol.

                     UKUPNO ljeto                                                                                   460 000,00

 

Ukratko planirano za 2019:

Zimski i cjelogodišnji rashod ukupno:                                                               310 000,00

Ljetni program / 30. BOLSKO LITO (1.06.-1.10.2019.)                                   460 000,00

UKUPNO SVE:                                                                                   770 000,00

 

Poštovani,

Hvala na strpljenju i pregledu okvirnog programa za 2019. godinu.

Ovu je uistinu skraćeni pregled poslova i događanja Centra za kulturu s planiranim minimalnim sredstvima potrebnim za održavanje postojeće kvalitete. Stavke su okvirne i donekle fleksibilne, a svi detalji su dostupni na vaš zahtjev. Mislim da su ova  objašnjenja bila potrebna za bolje razumijevanje.

Uskoro se predaje i završni izvještaj o radu za 2018. godinu. Uz računovodstvenu bilancu ide i moj opisni izvještaj po kategorijama, slično planu rada. Budući da se ovaj plan za iduću godinu u potpunosti nadovezuje na probleme i rješenja iz 2018. godine, ukratko financijski izvještaj za ovo razdoblje i prije knjiženja svih računa.

 • godina otvorena je s 73 387, 72 minusa, odnosno dugovanja prenesenih iz prethodne godine. Uz smanjenje proračuna za 100 000 i dug od 73 000, program je trebalo izvesti sa čak 173 000 kn sredstava manje.

Trenutno stanje Czk Bol –  svi računi do ovog trenutka uz prethodni dug – oko  705 000.

Ostvareni proračun: 600 od Općine, 80 od TZ0 Bol i cca 40 vlastitih sredstava i donacija, dakle 720 000.

Preostali računi za knjiženje u ovom trenutku su: neki honorari glazbenika / (cca 20) te troškovi za preostala 3 mjeseca (uglavnom glazbene radionice – voditelji te dječje kazalište).

I sadašnjim je pregledom jasno vidljivo i  neizbježno probijanje proračuna, iako uz održani program i broj događanja, zapravo nevjerojatno malo probijanje. Program je održan na sličnoj razini, vanjska su događanja poboljšana, a velikim trudom i ulozima vlastitih snaga, ostajemo unutar 780 000, s probijanjem od cca 70 000, što je s početnim dugom zapravo stanje na nuli. Napominjem da su na našoj bilanci ove godine i djelatnik u galeriji – 6000 kn, a prijašnjih je godina to bio direktno općinski trošak, zatim kupnja električnog pianina, a3 printera u boji te rasvjete u boji za događanja – ukupno oko 25 000 kn, što predstavlja imovinu te brojne kupovine za uređenje Doma kulture, također inače zaduženja općinskog proračuna.

Molim da se u rebalansu proračuna ili barem u donošenju novoga proračuna, sve navedeno uzme u obzir.

Zahvaljujem unaprijed i nadam se pozitivnim odgovorima i dobroj suradnji,

Molim i hitan tematski sastanak nadležnih oko sve većih problema održavanja Doma kulture, dotrajalosti krovišta i problema s prokišnjavanjem, starim instalacijama te potencijalnim opasnostima za stotine korisnika koji dnevno prođu zgradom. Molim hitnu procjenu opasnosti i održivosti.

Za sve detalje oko proračuna i zgrade Doma kulture stojim na raspolaganju,

Ivana Bošković Ivičić, prof.,

ravnateljica Centra za kulturu Općine Bol 

[email protected], 099 316 1468