U srijedu 20. ožujka 2019. s početkom u 18:30 sati održana je 2. sjednica Vijeća Općine Bol. Na sjednici su bili prisutni predsjednik Vijeća, svi vijećnici, načelnik, donačelnik, pročelnik, kao gosti gosp. Mirko Perić direktor Grabovog rata i gosp. Zoran Marinelić predstavnik tvrtke Micheli Tomić, te dva prestavnika medija.

Prihvaćanju  dnevnog reda prethodila su tri prijedloga:

  1. Predsjednik vijeća je predložio da se na dnevni red uvrsti točka 14. kao u prijedlogu dnevnog reda, rasprava i donošenje odluke po zahtjevu Bol Luxury bar d.o.o..
  2. Predsjednik Vijeća je predložio da se raspravlja o 1. točki predloženog dnevnog reda prije izvješća načelnika i vijećničkih pitanja zbog gosta gosp. Marinelića.
  3. Vijećnik Mate Petrić je predložio da se točka 3. dnevnog reda makne i da se o njoj ne raspravlja dok se ne donese bolji prijedlog odluke jer se i prošle godine reklo kod izglasavanja da se za ovu godinu moraju postaviti kriteriji i poštenije postaviti uvjete po kojima se naplaćuju naknade za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru.

Prva dva prijedloga su  prihvaćena, dok je treći prijedlog odbačen sa 6 glasova protiv i 5 glasova za, nakon čega je vijećnik Mate Petrić (u 18:46) napustio sjednicu.

Izlaganje gosp. Zorana Marinelića o 1. točki dnevnog reda – informacija i rasprava o predloženom cjeniku sakupljanja otpada.

Cijena odvoza komunalnog otpada sastoji se od fiksnog dijela koji pokriva hladni pogon i dva pražnjenja mjesečno. Uz fiksni dio naplaćuje se ili po pražnjenju posude (kante) ili kilaži, uglavnom je u hrvatskoj praksa broj pražnjenja kanti. Papir, staklo i plastika sortirano (zeleni otoci) se odvozi besplatno.
Mi smo odabrali naplatu po broju pražnjenja kanti. Svaka kanta se čipira i dodjeljuje korisniku te se tako evidentira broj pražnjenja.

Novim zakonom izjednačeno je domicilno stanovništvo sa vikendašima, sada će svi plaćati jednako fiksni dio. 470 milijuna eura osigurano za prikupljanje otpada, međutim ništa od tog novca nije povučeno u Hrvatsku. U Hrvatskoj još nema centara za prikupljanje otpada, 2 su sagrađena no međutim nemaju uporabnu dozvolu. Micheli-Tomić ima jednu od pet sortirnica otpada u Hrvatskoj. Odvoz jedne tone otpada na odlagalište u Lećevicu košta 117 eura, kad bi se na Braču napravilo bioplinsko postrojenje za bio otpad, smanjila bi se količina odvoza za 40%.

U Općini Bol se prikuplja otpad u sezoni sa 5 vozila, a dnevno se prikupi 50 tona otpada!
Papir, staklo, guma i željezo se odvozi na kopno i samim time se smanjuje količina deponiranog otpada na otoku.

Cjenik odvoza otpada za Bol donosi načelnik!

I. Šćepanović – zahvaljuje se na dosadasnjem trudu tvrtke Micheli-Tomić. Velika je razlika u količini otpada ljeti i zimi, kako se to organizira?
Predložene cijene, koliko one opterećuju u odnosu na dosadašnje? Kada korisnici mogu očekivati početak primjene prikupljanja i naplate odvoza komunalnog otpada po novom zakonu?

Z. Marinelić – Prijedlog fiksnog dijela je da cijena za kantu 120 litara je 66kn (+pdv 13% = 74,58kn) za osnovnu uslugu što znači 2 pražnjenja mjesečno. Svako dodatno pražnjenje kante iznosi 6,78 kuna. Tako će većini korisnika cijena usluge pojeftiniti.
Cilj je da novi cjenik krene od 1.5. Zakon predviđa sakupljanje i pražnjenje 3 kante – mješani komunalni otpad (2x mjesećno), biorazgradivi otpad (1x tjedno), sav iskoristivi otpad (1x mjesećno). Zakon predviđa kao i do sada da se glomazni otpad svakom korisniku besplatno odvozi jednom godišnje. Mi u Bolu imamo odlaglište glomaznog otpada i na taj način ga sakupljamo.

Načelnik – Cijena će se povisiti, a koliko, to ćemo naknadno odlučiti. Trošak glomaznog otpada koji je općina plaćala iznosi cca 400.000 kn godišnje, a taj trošak će se ukalkulirati u novu cijenu i solidarno rasporediti korisnicima.

K. Marčić – Zašto je skuplje gospodarstvenicima nego domaćinstvima za istu kantu.
Z. Marinelić – Zbog toga jer se u te kante baca sve i potrebno je sortirati. Cijena hotelima ostaje ista.

Načelnik – Sve privatne kante sa javne površine će biti uklonjene, kante trebaju biti na privatnom posjedu.

T.Buljan – Formulacijom novog prijedloga ispada da hoteli neće snositi trošak glomaznog otpada. Jeste li sposobni i na novi način biti efikasni kao i do sada da je smeće pokupljeno prije 9:00 sati.
Z. Marinelić – Da!
T.Buljan – Hoće li Boljani plaćati najskuplje smeće na Braču?
Z. Marinelić – Da!
T.Buljan – Za vrijeme bure cijelo Velo Polje je puno plastike, jel se može šta napraviti po tom pitanju?
Z. Marinelić – Postoje i imamo mreže za pokriti kontejnere, a zašto nisu pokriveni to neznam.

Izvješće načelnika

– Za trg kod škole imamo dogovor sa izvođačem rok od 2 mjeseca, također je dogovoreno da do 1.6. mora bit gotovo u svakom slučaju.
– Novi kiosci na plaži Zlatni rat će se uskoro završiti, odvoženje starih kioska će također biti gotovo kroz nekoliko dana.
– Lokacijska dozvola za Kupinu 2, od gospojice preko Rajka do restorana Ranč je gotova.
– Projektiranje kućica na šetnici i stolova za rivu (ljetne večeri) će skoro bit predstavljeno na općinskom vijeću.
– Uređenje kina je u tijeku i postaviti će se poliuretanske table umjesto salonitnih ploča kao ograda ljetnog kina.
– Projekt prometa u završnici, plan je da do 15.4. bude gotov kada se i zatvara riva za promet. Naplata parkinga počima 15.4.
– Projekt zamjene dalekovoda od trafostanice uz potok prema Banetu bi trebao biti gotov kroz 10 -tak dana, naime radi se ukop strujnog kabela.
– Odobrenje županije za upravljanje plažom Zlatni rat se dobilo.
– Preostaili dio gradnje potpornog zida prema sv. Luciji je dobio izvodač Bilić, radit će se i ugradnja instalacija odvodnje te javna rasvjeta do novog groblja.
– Suglasnost za pomorsko dobro se nije dobila još, čekamo za raspisati natječaj za korištenje. Općina je sve uskladila sa zahtjevima.
– Nova zgrada Općine, prijavljeno je gradilište. Kreće se sa stabilizacijom objekta da bi se uredilo potkrovlje. Do 1.6. bi trebalo to napraviti da bi se na jesen započelo sa uređenjem.
– Pregovori počimaju sa općinom Nerežišća za ‘našu’ vodovodnu cijev koju je Općina Bol financirala do Murvice, da bi se koristila na području općine Nerežišća i prema Farskoj. Tražit ću da se plati 50% investicije koja je iznosila oko 6 miliona kuna.
– Natječaj za izradu glavnog projekta za luku 5.4. Radi se maritimni dio lukobrana. Servisni dio je projektiran i biti će ukopljen u glavni projekt luke. Pripreme u vrijednosti 75 milijuna kn, prve od dva dijela, predviđeno je raditi dva mosta. Do ljeta dozvole i raspisivanje natječaja, a na jesen bi trebali početi radovi. Sve je preuzela lučka uprava. Također se pregovara o sporu sa lučkom upravom da se općini plati 670.000 duga preostalog od radova na Račiću.
– Bluesun nije ušao u izgradnju objekta za personal, a to će ići poslije ljeta u dvije faze. Hotel Borak se neće raditi do daljnjeg.
– Javio se  novi brodar i bio na razgovoru danas, novi prijevoznik planira novih 5 linija dnevno za aerodrom Split. Nabavio je brzi brod sa 30 mjesta i putnom brzinom od 30 čvorova. Moguće da se linija dogodi početkom 5. mjeseca.
– Projekt sportske dvorane na Poljani je na doradi.
– Planinarskom društvu Mosor ponudit ćemo otkup zemljišta na Vidovoj gori. Pokušati će se objekt na Vidovoj gori pripremiti tehnički za ovo ljeto da ima minimalnu ponudu.
– Glazbena škola preseljena u novi prostor. Prostor do se uređuje i tamo će biti lučka kapetanija i ured geodetske izmjere.
– Čišćenjem šume iznad Zlatnog rada prema Koštilu se napravila tampon zona zaštite od požara. Nastavit će se i sljedeće godine sa daljnim čišćejem šuma. Zahvaljujem djelatnicima Grabovog rata i DVD-u, a građanima se nemogu zahvaliti jer se nisu odazvali na radne akcije.