Turističko vijeće Turističke zajednice općine Bol temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa “Potpore za turističke manifestacije” u 2018. godini, donijelo je na sastanku održanom 9. travnja 2018. godine

ODLUKU

o dodjeli potpora slijedećim manifestacijama i događanjima

ORGANIZATOR MANIFESTACIJE NAZIV MANIFESTACIJE ODOBRENA SREDSTVA TZO BOL
Uni sport Split 5. međunarodna dječja olimpijada Bol 2018 10.000,00
Centar za kulturu općine Bol Božićni grad 8.000,00
Centar za kulturu općine Bol Večeri lokalne kulture 8.000,00
Udruga IMENA 9. Festival kulture IMENA 7.000,00
Backgemon Tavla Klub Bol Backgemon Bol Open 3.000,00
Športsko društvo Bol Sportsko-zabavni Božić 5.000,00
Grafiti na gradele Grafiti na gradele 2.000,00

UKUPNO:                                 43.000,00

Predsjednik

Tihomir Marinković