Tekst: TZO Bol

30. srpnja 2018. godine održana je druga redovna sjednica Turističkog vijeća TZO Bol na kojoj se raspravljalo o slijedećim temama:

– izvješće o realizaciji tenis turnira WTA Croatia Bol Open 2018, izvršio je Feliks Lukas, direktor turnira, koji je istaknuo da je ovogodišnji turnir odrađen sa najmanjim budžetom do sada (3.200.000 HRK), te da se nada da će idući turnir biti podržan i od strane Središnjeg ureda za sport Vlade RH čija podrška je ove godine izostala. Osim u Bolu turniri istoga ranga ove godine održali su se u Newport Beach, Indian Wells, Chicago (USA), Limoges (Francuska), Mumbai (Indija), te tri destinacije u Kini.

– Osvrt na tijek turističke sezone 2018., Markito Marinković, direktor TZO Bol izvijestio je članove TV TZO Bol da je u prvih 7 mjeseci ostvaren pad od 8 000 noćenja od toga 7 000 u hotelskom smještaju te 1 000 u privatnom smještaju

– Tajni gost u destinaciji Bol – prvo mjerenje, Markito Marinković, direktor ureda TZO Bol, izvijestio je da su ostvareni rezultati i ove godine najlošiji u grupaciji barova i trgovina te da će potpuno izviješće biti objavljeno do kraja ovog tjedna putem weba i društvenih mreža.

– Donošenje Pravilnika o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda TZO Bol;

– osvrt na nedavna događanja u vezi sa provođenjem plana o uređenju plaže Zlatni rat pri čemu je  Tihomir Marinković, Načelnik općine Bol, istaknuo da se radi o neprimjerenom ponašanju grupe građana Bola sa namjerom da se destabilizira stanje u Bolu te da se napravi šteta Općini Bol. Zbog svega toga održana je sjednica Općinskog vijeća općine Bol gdje je prezentirano i dokumentirano da Općina Bol izvodi potpuno legalne aktivnosti za što ima sve propisane dozvole na plaži Zlatni rat, te da će  nastavak ovih radova na uređenju plaže biti na jesen.