Izvor: TZO Bol

Turistička zajednica općine Bol planira organizirati kuharske radionice u suradnji sa Marijom Čepek, konzultantom u restoranima i vlasnikom firme Oblizeki. Radionice bi održavale od sredine ožujka do sredine travnja 2020. u Bolu.

Radionice su namijenjene bolskim restoranima te i iste pozivamo da predlože po jednog svog djelatnika (kuhara). Kotizacija za sudjelovanje na radionicama ovisit će o broju prijavljenih sudionika.

Prijave se mogu izvršiti na mail [email protected] do petka, 25. listopada 2019.