Jutros je održana druga ovogodišnja edukacija za privatne iznajmljivače u organizaciji TZO Bol.
Tema edukativne radionice je bila “Izazovi brendiranja u turizmu” a predavačica doc. dr. Lidija Bagarić sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

U odnosu na odličnu posjećenost prve radionice, na drugoj nije bilo puno zainteresiranih za usavršavanje i pomoć u radu.