Danas su postavljeni preslica i novi križ na krovu župne crkve. Još je ostalo postaviti zvona.