S. Beninja Anđelka Mekjavić preminula je u utorak 3. prosinca 2019. u 98. godini života i 77. godini redovništva. Rođena je 12. veljače 1921. u Bolu na Braču. U zajednicu sestara dominikanki stupila je 5. 12. 1933., započela novicijat 10. 05. 1941., prve zavjete položila 4. 08. 1942., a doživotne 1. 05. 1947.

Kao sestra s privremenim zavjetima bila je na službi u Žrnovu na otoku Korčuli, kratko u Šibeniku i u Splitu. Od 1947. pa do smrti svoj redovnički život provela je u samostanu bl. Hozane na zagrebačkom Trnju. Kao vrsna katehistica, kroz dugi niz godina, prenosila je djeci ne samo znanje nego živu i oduševljenu vjeru i ljubav prema Bogu. Djelovala je i kao orguljašica u župi Krista Kralja. Vršila je odgovorne službe u zajednici kao vrhovna savjetnica, priora i potpriora samostana bl. Ozane. Doživjela je duboku starost u kojoj nije bila pošteđena patnje i bolesti. Sve je podnosila strpljivo i predano u volju Božju, a s velikom zahvalnošću za svaku i najmanju uslugu svojih sestara.

Posljednji ispraćaj naše drage s. Beninje bit će u utorak, 10. prosinca 2019. u 11,40 na Miroševcu. Nakon sprovoda slavit će se sveta misa u samostanskoj kapeli, Kruge 44A.

Neka se raduje u krilu Očevu!