Hvala što upotrebljavate naše web stranice BOLinfo.hr.

Mi poštujemo Vašu privatnost i cilj nam je zaštiti osobne informacije dobivene od Vas. Pravilima o privatnosti određuje se i regulira na koji način BOLinfo.hr upotrebljava i štiti informacije koje dajete kada koristite ovu web stranicu.

Mi štitimo vašu privatnost. Kada date neke podatke po kojima vas je moguće prepoznati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci upotrebljavati u skladu s ovom izjavom o privatnosti. BOLinfo.hr može raditi izmjene ove izjave, te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu povremeno, kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim izmjenama i dopunama.

Slanjem podataka sa kontakt formi koje se nalaze na našim stranicama, a koje ste ispunili, slažete se sa korištenjem osobnih podataka po čl 5 NN 130/11 Zakona o zaštiti osobnih podataka kao i po General Data Protection Regulation (GDPR). Formulari za kontakt su zaštićeni sa Google reCAPTCHA tako da Google Privacy Policy i Terms of Service također su važeći.

Na ovim web stranicama mogu se prikupljati sljedeće informacije: ime i prezime, kontakt informacije, uključujući e-mail adresu, ostale podatke o pregledima i interesima te ostale nama relevantne podatke.

Koje informacije sakupljamo

 • Ime i prezime ( samo u kontakt formama) – služi za kontakt sa čitateljima
 • E-mail adresa ( samo u kontakt formama) – služi za kontakt sa čitateljima
 • IP adresa (browser cookies) – služi za obradu statistika posjećenosti
 • Geo lokacija (browser cookies) – služi za obradu statistika posjećenosti
 • Vrsta pretraživača (browser cookies) – služi za obradu statistika posjećenosti
 • Vrsta uređaja (browser cookies) – služi za obradu statistika posjećenosti

Vodimo brigu da su vaši podaci sigurni. Osigurali smo fizičke i elektronske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo, zbog sprječavanja nedozvoljenog pristupa ili otkrivanja Vaših podataka.

BOLinfo.hr neće distribuirati vaše osobne podatke trećim stranama, osim ukoliko imamo vašu dozvolu ili smo po zakonu dužni to učiniti.

BOLinfo.hr upotrebljava Google analytics za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema cookie, možete to zabraniti na sljedećem linku: Google analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje cookia za različite servise. Više informirati na sljedećim linkovima: http://www.allaboutcookies.org i http://www.youronlinechoices.eu/Vaša prava

Ako ste zabrinuti za Vaše podatke, imate pravo zatražiti pristup osobnim informacijama koje posjedujemo ili procesuiramo o vama. Imate pravo zatražiti od nas da ispravimo neispravnosti. U bilo koje vrijeme, možete tražiti od nas da prestanemo upotrebljavati vaše informacije za direktnu marketinšku uporabu.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte ili zatražite brisanje osobnih podataka kao i komentara na sljedečem linku: GDPR (Brisanje osobnih podataka)

Nacionalno zakonodavstvo – Sve dokumente možete pogledati na internet stranicama Narodnih novina:

 • Ustav RH, članak 37 (“Narodne novine” 85/10 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 106/12 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 103/03)
 • Zakon o dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 118/06)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 41/08)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 130/11)
 • Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka (“Narodne novine” 105/04)
 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (“Narodne novine” 139/04)

EU Regulative