Dobro došli na portal BolInfo.hr

Korištenjem bilo kojeg dijela BolInfo.hr i svih njegovih dijelova i podsiteova tvrtke Roni d.o.o. automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja.

Autorska prava

BolInfo.hr polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale,baze podataka i programerski kod).
Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autroskih prava portala BolInfo.hr i podložno je tužbi.
Sadržaj objavljen na portalu BolInfo.hr može se koristiti samo za individulane potrebe korisnika. Prenošenje sadržaja s portala dozvoljeno je isključivo uz navođenje izvora te linka na originalni sadržaj. Uvijek kada to okolnosti dozvoljavaju prije prenošenja ili redistribucije sadržaja potrala potrebno je zatražiti pismenu suglasnost uredništva.

Zaštita privatnosti

BolInfo.hr portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Roni d.o.o. neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
BolInfo.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke dobivene tijekom korištenja portala ( podaci o računalu, internet provideru, browseru, tzv. kolačiće….) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke portal BolInfo.hr koristi u svrhu prikupljanja informacija o korisnicima, kako bi na taj način poboljšao kvalitetu sadržaja i prilagodio ga svojim posjetiteljima.

Sadržaj dobiven od korisnika i posjetitelja portala

BolInfo.hr nije vlasnik sadržaja koji objavljuju posjetitelji na stranicama portala. Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, video uradci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno autorski radovi ( u daljnjem tekstu: Materijali ) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na portalu BolInfo.hr. Posjetitelji prihvaćaju da za poslane materijale ne zahtjevaju te da im neće biti isplaćena novčana ili koja druga nadnada za njih.
Sve osobe koje samoinicijativno pošalju materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na istu polažu autorska prava.

Obveze korisnika

Korisnicima portala BolInfo.hr strogo je zabranjeno:

  • objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način.
  • objavljivanje, slanje irazmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenja moglo nanijeti štetu drugim korisnicima.
  • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
  • objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom
  • svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera i telekomunikacijske opreme.
  • linkovi na druge web stranice

BolInfo.hr sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice.
Sve sadržaje BolInfo.hr portala koristite na vlastitu odgovornost i BolInfo.hr ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.
Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na i van BolInfo.hr isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. BolInfo.hr ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanje na svom portalu.

Izmjene uvjete korištenja.

BolInfo.hr zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.