Prije dva dana u Slobodnoj Dalmaciji objavljen je članak u kojem stoji kako je ove godine u Dalmaciji 165.000 turista manje nego što je bilo prošle godine u isto vrijeme.

Tim povodom ispitali smo kakva je situacija u Bolu, te smo danas dobili podatke o broju gostiju iz sustava eVisitor od Turističke zajednice Općine Bol.

U Bolu pad broj broja gostiju nije dramatičan, no ipak se zamjećuje nešto manje dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu godinu. U prvih 5 mjeseci Bol je zabilježio porast od nešto iznad 1%, u 6. mjesecu također porast dolazaka (3,64%), ali pad broja noćenja (-4,63%), dok u prvih 20 dana 7. mjeseca brojevi dolazaka i noćenja su u minusu.

Kad govorimo o sezoni do sada (1.1. – 20.7.2018.), pad broja turista je 1,04% ili 483 dolaska manje, dok je pad broja noćenja 3,34% odnosno 9.007 noćenja manje, što upućuje na to da je prosječan boravak turista pao za 2%, sa 5,80 dana u 2017. na 5,66 dana u 2018. Hoteli imaju pad od 387 dolazaka i 7.095 noćenja, u privatnom smještaju ukupan broj dolazaka je veći za 87 gostiju, ali je ostvareno 1.031 noćenje manje.

Najveći pad u dolascima i noćenjima bilježe kampovi, 15%, međutim ove godine ne posluje više kamp Tenis pa je bilo i za očekivati pad broja noćenja u tom segmentu. Valja naglasiti da su u tom segmentu apsolutne brojke dosta manje pa postotak izgleda dramatičnije nego što ustvari jest. Kampovi sudjeluju s manje od 2% ukupno ostvarenih noćenja u Bolu.

Osim kampova, najveći pad u stvarnim brojevima je primjetan u hotelima (-7,095 noćenja), dok je u privatnom smještaju broj turista ostao na razini prošle godine, s neznatno smanjenim brojem noćenja od 1%. Ukupno je prosječan boravak turista u Bolu pao sa 5,8 na 5,66 dana.

Veliko povećanje u broju dolazaka (42%) i noćenjima (53%) ima takozvani ‘Nekomercijalni’ smještaj, što su nam iz TZO Bol objasnili činjenicom da prošle godine nisu u sistemu svi takvi kapaciteti bili unešeni, dok se ove godine dosta toga unijelo u sustav. Također naglašavaju da će ta brojka porasti i sljedeće godine kada se svi unesu u sustav eVisitor.

Razloge za nešto manji broj noćenja u Dalmaciji (pa tako i u Bolu) možemo tražiti na više razina: u igru su se vratili turistički divovi Sredozemlja nakon smirivanja političke situacije i situacije s migrantima (Grčka i Turska), a kod nas su na krilima prošlogodišnjih rezultata neki hotelijeri podigli cijene. Turizam mijenja trendove, ovisi o puno elemenata; jasno je da turistički rezultati imaju svoje plafone, a padovi su sasvim prirodan dio ciklusa.

No, sezona je negdje na polovici, ne valja žuriti sa zaključcima, nadamo se da će nam period kolovoz – listopad donijeti plus u broju dolazaka i noćenja, dakle, čekamo drugo poluvrijeme.

Tablica dolazaka i noćenja, usporedba 2017. i 2018.

2017
Smještaj1.1. - 31.5.1. - 30.6.1. - 20.7.1.1. - 20.7.
DolasciNoćenjaDolasciNoćenjaDolasciNoćenjaDolasciNoćenja
Hoteli10.41453.1429.68661.9107.79651.57927.896166.631
Domaćinstva1.0697.3107.03035.7559.31054.30917.40997.374
Kampovi2005833981.8746383.4201.2365.877
Ukupno11.68361.03517.11499.53917.744109.30846.541269.882
2018
Smještaj1.1. - 31.5.1. - 30.6.1. - 20.7.1.1. - 20.7.
DolasciNoćenjaDolasciNoćenjaDolasciNoćenjaDolasciNoćenja
Hoteli9.97051.40110.09057.7667.44950.36927.509159.536
Domaćinstva1.6239.8397.31535.6718.55850.83317.49696.343
Kampovi21372533214985082.7731.0534.996
Ukupno11.80661.96517.73794.93516.515103.97546.058260.875
Razlika 2018/20171,05 %1,52 %3,64 %-4,63 %-6,93 %-4,88 %-1,04 %-3,34 %
2018/2017Boravak dana
DolasciNoćenja201720182018/2017
Hoteli-1%-4%5,975,80-3%
Domaćinstva0%-1%5,595,51-2%
Kampovi-15%-15%4,754,740
Ukupno-1%-3%5,805,66-2%
1.1. - 20.7.DolasciNoćenja
Nekomercijalni 20173446.559
Nekomercijalni 201848910.020
Razlika 2018/201742%53%